HP LaserJet 3055 All in One Printer - PCL 5e

background image

PCL 5e

Pomocí možností PCL5e lze nakonfigurovat nastavení při použití osobního nastavení tisku PCL5e.
Jedná se o stejné možnosti, jaké jsou k dispozici v nabídce PCL5e na ovládacím panelu.

Poznámka

Aby se provedené změny použily, musíte klepnout na tlačítko Použít.