HP LaserJet 3055 All in One Printer - Protokol událostí

background image

Protokol událostí. Zobrazí historii chyb tiskárny. Nejnovější chyba je v seznamu na prvním místě.

Protokol událostí

Protokol událostí je tabulka se čtyřmi sloupci, kde jsou zaznamenány události zařízení, abyste o nich
měli přehled. Protokol obsahuje kódy odpovídající chybovým zprávám, které se objeví na displeji
ovládacího panelu zařízení. Číslo ve sloupci Počet stran určuje celkový počet stránek, které zařízení
vytisklo do okamžiku, kdy nastala chyba. Protokol událostí také obsahuje stručný popis chyby. Další
informace o chybových zprávách najdete v části

Zprávy ovládacího panelu

.

CSWW

HP ToolboxFX

273