HP LaserJet 3055 All in One Printer - Stav

background image

Stav

Karta Stav na panelu HP ToolboxFX obsahuje odkazy na následující hlavní stránky:

Stav zařízení. Zobrazuje informace o stavu zařízení. Tato stránka ukazuje stavy zařízení,
například uvíznutí papíru nebo prázdný zásobník. Po vyřešení potíží se zařízením aktualizujte stav
zařízení klepnutím na možnost Obnovit stav.

Stav spotřebního materiálu (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom): Zobrazuje podrobné
informace o stavu spotřebního materiálu, například kolik procent toneru v tiskové kazetě přibližně
zbývá a kolik stránek se vytisklo s aktuální tiskovou kazetou. Tato stránka obsahuje také odkazy
na objednání spotřebního materiálu a na informace o recyklaci.

Konfigurace zařízení. Zobrazuje podrobný popis aktuální konfigurace zařízení včetně informací
o velikosti nainstalované paměti a nainstalovaných doplňkových zásobnících.

Konfigurace sítě. Zobrazuje podrobný popis aktuálního nastavení sítě včetně adresy IP a stavu
sítě.

Tisk informačních stránek. Vytiskne konfigurační stránku a různé další informační stránky, které
jsou pro zařízení k dispozici, například stránku stavu spotřebního materiálu nebo ukázkovou
stránku.

Poznámka

Panel HP ToolboxFX pro zařízení HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom

netiskne stránku stavu spotřebního materiálu.