HP LaserJet 3055 All in One Printer - Systémová nastavení

background image

Systémová nastavení

Možnosti systémových nastavení na panelu HP ToolboxFX slouží ke konfiguraci nastavení pro
kopírování, faxování, skenování a tisk. Jedná se o stejné možnosti, jaké jsou k dispozici v nabídce
Systémová nastavení na ovládacím panelu. Další informace naleznete v části

Používání ovládacího

panelu zařízení

.

Poznámka

Aby se provedené změny použily, musíte klepnout na tlačítko Použít.