HP LaserJet 3055 All in One Printer - Kvalita tisku

background image

Kvalita tisku

Možnosti kvality tisku na panelu HP ToolboxFX slouží ke zlepšení vzhledu výstupu tiskových úloh.
Jedná se o stejné možnosti, jaké jsou k dispozici v nabídce Kvalita tisku na ovládacím panelu. Další
informace naleznete v části

Používání ovládacího panelu zařízení

.

Jsou k dispozici čtyři možnosti pro řízení kvality tisku: rozlišení, technologie REt (Resolution
Enhancement technology), hustota tisku a úsporný režim Economode.

Rozlišení. Vyberte hodnotu rozlišení 600 pro běžné tiskové úlohy a Fast Res 1200 pro tiskové
úlohy vyžadující vysokou kvalitu. Výběrem možnosti ProRes 1200 zajistíte tisk úloh v nejvyšší
kvalitě, prodlouží se ale doba tisku.

REt. Můžete zapnout technologii REt, kterou společnost HP vyvinula pro zlepšení kvality tisku.

Hustota tisku. Chcete-li zvýšit hustotu tisku, zadejte vyšší číslo. Pro snížení hustoty tisku zadejte
nižší číslo.

Economode. Pokud tisknete běžné tiskové úlohy, zapněte úsporný režim Economode. Režim
Economode sníží kvalitu tisku, prodlužuje však životnost tiskové kazety. Chcete-li zvýšit kvalitu
tisku, vypněte úsporný režim Economode. HP nedoporučuje používat režim Economode trvale.

Poznámka

Aby se provedené změny použily, musíte klepnout na tlačítko Použít.