HP LaserJet 3055 All in One Printer - Informace o zařízení

background image

Informace o zařízení. Zobrazuje informace o zařízení, například popis zařízení a kontaktní osobu.

Manipulace s papírem. Mění nastavení manipulace s papírem pro toto zařízení, například výchozí
formát a typ papíru.

Kvalita tisku. Umožňuje změnit nastavení kvality tisku na zařízení.

Typy papíru. Mění nastavení režimu zařízení pro každý typ média, například pro hlavičkový,
děrovaný nebo lesklý papír.

Nastavení systému. Mění systémová nastavení zařízení, například jazyka zařízení a obnovy po
uvíznutí papíru.

Servis. Poskytuje přístup k různým postupům potřebným při údržbě zařízení.

Dotazování zařízení. Mění nastavení dotazování zařízení, které určuje, jak často shromažďuje
panel HP ToolboxFX data ze zařízení.

Uložit nebo obnovit nastavení. Uloží aktuální nastavení pro zařízení do souboru v počítači.
Použijte tento odkaz, chcete-li stejné nastavení načíst na jiném zařízení nebo chcete-li nastavení
tohoto zařízení později obnovit.

Informace o zařízení

Stránka Informace o zařízení panelu HP ToolboxFX uchovává údaje o zařízení pro pozdější použití.
Informace, které zadáte do těchto polí, se zobrazí na Konfigurační stránce. Do jednotlivých polí můžete
zadávat libovolné znaky.

Poznámka

Aby se provedené změny použily, musíte klepnout na tlačítko Použít.

278

Kapitola 12 Správa a údržba zařízení

CSWW