HP LaserJet 3055 All in One Printer - Protokol odeslání faxu

background image

Protokol odeslání faxu

Protokol odeslání faxu na panelu HP ToolboxFX uvádí všechny faxy odeslané v poslední době a
informace o nich včetně data a času odeslání, čísla úlohy, čísla faxu, počtu stran a výsledků.

Při odesílání faxu z počítače připojeného k zařízení obsahuje fax odkaz Zobrazit. Klepnutím na tento
odkaz otevřete novou stránku, která obsahuje informace o tomto faxu.

Klepnutím na libovolné záhlaví sloupce v protokolu odeslání faxu nastavíte řazení informací podle tohoto
sloupce vzestupně nebo sestupně.

Sloupec Výsledky obsahuje informace o stavu faxu. Pokud pokus o odeslání faxu nebyl úspěšný, tento
sloupec obsahuje popis důvodu, proč nebyl fax odeslán.

Poznámka

Aby se provedené změny použily, musíte klepnout na tlačítko Použít.

Další informace o faxech najdete v části

Fax

.