HP LaserJet 3055 All in One Printer - Čištění skla a bílé desky skeneru (HP LaserJet 3050 vše v jednom)

background image

Čištění skla a bílé desky skeneru (HP LaserJet 3050 vše v jednom)

Na skle skeneru a bílé desce se mohou postupně hromadit nečistoty, které mohou negativně ovlivnit
výkon zařízení. K vyčištění skla skeneru a bílé desky používejte následující postup.

1.

Vypínačem napájení vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

2.

Ovládací panel zařízení vyklopte dopředu.

3.

Očistěte sklo a bílou desku měkkým hadříkem nebo hubkou lehce navlhčenými prostředkem na
čištění skla, který neobsahuje brusné složky.

UPOZORNĚNÍ

K čištění skla ani jiných částí zařízení nepoužívejte brusné prostředky,

aceton, benzen, čpavek, etanol ani tetrachlórmetan, aby nedošlo k poškození zařízení.
Nelijte čisticí prostředky přímo na sklo nebo na desku. Mohly by zatéci a poškodit zařízení.

4.

Očištěné sklo a desku osušte jelenicí nebo buničinou, aby se nevytvořily skvrny.

5.

Zapojte napájení zařízení a vypínačem napájení zařízení zapněte.

CSWW

Čištění zařízení

287