HP LaserJet 3055 All in One Printer - Získání přístupu k ovladačům tiskárny

background image

Získání přístupu k ovladačům tiskárny

Přístup k ovladačům tiskárny lze z počítače získat následujícími způsoby:

Operační systém

Změna nastavení pro všechny
tiskové úlohy až do ukončení
programu

Změna výchozího nastavení
tiskové úlohy (například
zapnutí výchozího nastavení
Oboustranný tisk)

Změna nastavení konfigurace
(například přidání zásobníku
nebo zapnutí či vypnutí
ručního oboustranného tisku)

Windows 98 a
Windows Milennium
Edition (Me)

1.

V nabídce Soubor
používaného programu
klepněte na položku Tisk.

2.

Vyberte název tiskárny a
klepněte na tlačítko
Vlastnosti.

Jednotlivé kroky se mohou lišit.
Následuje nejčastější postup.

1.

Klepněte na tlačítko Start,
dále na položku Nastavení
a poté klepněte na
položku Tiskárny.

2.

Pravým tlačítkem myši
klepněte na ikonu tiskárny a
vyberte položku
Vlastnosti.

1.

Klepněte na tlačítko Start,
dále na položku Nastavení
a poté klepněte na
položku Tiskárny.

2.

Pravým tlačítkem myši
klepněte na ikonu tiskárny a
vyberte položku
Vlastnosti.

3.

Klepněte na kartu
Konfigurace.

Windows 2000, XP a
Server 2003

1.

V nabídce Soubor
používaného programu
klepněte na položku Tisk.

2.

Vyberte název tiskárny a
klepněte na tlačítko
Vlastnosti nebo
Předvolby.

Jednotlivé kroky se mohou lišit.
Následuje nejčastější postup.

1.

V nabídce Start klepněte
na položku Nastavení a
potom na položku
Tiskárny nebo Tiskárny a
faxy
.

2.

Pravým tlačítkem myši
klepněte na ikonu tiskárny a
vyberte položku Předvolby
tisku
.

1.

V nabídce Start klepněte
na položku Nastavení a
potom na položku
Tiskárny nebo Tiskárny a
faxy
.

2.

Pravým tlačítkem myši
klepněte na ikonu tiskárny a
vyberte položku
Vlastnosti.

3.

Klepněte na kartu
Nastavení zařízení.

Mac OS X V10.3 a
Mac OS X V10.4

1.

V nabídce File (Soubor)
klepněte na příkaz Print
(Tisk).

2.

Proveďte změny nastavení
v různých místních
nabídkách.

1.

V nabídce File (Soubor)
klepněte na příkaz Print
(Tisk).

2.

Proveďte změny nastavení
v různých místních
nabídkách.

3.

V rozevírací nabídce
Presets (Předvolby)
klepněte na položku Save
as
(Uložit jako) a zadejte
název předvolby.

Tato nastavení se uloží v
nabídce Presets (Předvolby).
Pokud chcete nové nastavení
použít, musíte vybrat uloženou
předvolbu při každém spuštění
programu a tisku.

1.

Spusťte Printer Setup
Utility
(obslužný program
pro nastavení tiskárny) tak,
že vyberete diskovou
jednotku, klepnete
postupně na položky
Applications (Aplikace) a
Utilities (Obslužné
programy) a pak poklepete
na položku Printer Setup
Utility
.

2.

Klepněte na tiskovou
frontu.

3.

V nabídce Printers
(Tiskárny) klepněte na
položku Show Info
(Zobrazit informace).

4.

Klepněte na nabídku
Installable Options
(Možnosti instalace).

CSWW

Ovladače tiskárny

17