HP LaserJet 3055 All in One Printer - Výběr správného ovladače tiskárny

background image

Výběr správného ovladače tiskárny

Vyberte ovladač tiskárny podle používaného operačního systému a způsobu, jakým zařízení používáte.
Informace o dostupných funkcích naleznete v nápovědě k ovladači tiskárny. Pokyny, jak zpřístupnit
nápovědu k ovladači tiskárny, naleznete v nápovědě k ovladači tiskárny.

Ovladač tiskárny PCL 6 může vykazovat nejlepší celkový výkon a přístup k funkcím tiskárny.

Ovladač tiskárny PCL 5 se doporučuje pro běžný kancelářský černobílý a barevný tisk.

Ovladač PostScript (PS) je vhodný, pokud tisknete převážně z programů používajících jazyk
PostScript, jako je například Adobe PhotoShop

®

a CorelDRAW

®

, nebo pokud je potřebná

kompatibilita s jazykem PostScript Level 3 nebo podpora písem PS typu flash.

Poznámka

Zařízení automaticky přepíná mezi jazyky tiskárny PS a PCL.