HP LaserJet 3055 All in One Printer - Podporované ovladače tiskárny

background image

Podporované ovladače tiskárny

Pro tento produkt jsou k dispozici následující ovladače tiskárny. Pokud požadovaný ovladač tiskárny
nenaleznete na disku CD-ROM dodaném s produktem ani na webových stránkách

www.hp.com

,

kontaktujte výrobce nebo distributora programu, který používáte, a vyžádejte si ovladač pro tento
produkt.

Poznámka

Nejnovější ovladače jsou k dispozici na adrese

www.hp.com

. V závislosti na

konfiguraci počítačů se systémem Windows instalační program softwaru zařízení automaticky
zkontroluje, zda je počítač vybaven připojením k Internetu a zda je možné získat nejnovější
ovladače.

Operační systém

1

Ovladač faxu

Ovladač
tiskárny PCL 6

Ovladač
tiskárny PCL 5

PostScriptový
ovladač
tiskárny

Soubory PPD

2

ovladače
tiskárny

Microsoft® Windows® 98

Windows Millennium (Me)

X

X

X

X

X

X

Windows 2000

Windows® XP

Windows Server 2003

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mac OS X V10.3 a
Mac OS X V10.4

X

X

X

1

Některé funkce zařízení nejsou k dispozici ve všech ovladačích nebo operačních systémech. Dostupné funkce jsou
vyjmenovány v místní nápovědě ovladače tiskárny.

2

Ovladač tiskárny pro systém Macintosh a potřebné soubory PPD (PostScript Printer Description) jsou dodávány spolu s tímto
zařízením.