HP LaserJet 3055 All in One Printer - Vytvoření, úpravy a odstranění cílových umístění

background image

Vytvoření, úpravy a odstranění cílových umístění

1.

Ve skupině programů Hewlett-Packard vyberte možnost Skenování, spustí se program Skenování
HP LaserJet.

Poznámka

Pokud je zařízení připojeno přímo k počítači, spustí se stisknutím tlačítka

Spustit skenování na ovládacím panelu zařízení také program Skenování HP LaserJet.

2.

Klepněte na možnost Nastavení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vytvořit nový cíl. Umožňuje nastavit nové cílové umístění pomocí průvodce nastavením.

Upravit stávající cíl. Umožňuje vybrat již nastavené cílové umístění a pomocí průvodce
nastavením provést u tohoto cílového umístění změny.

Odstranit cíl. Umožňuje vybrat nastavené cílové umístění a odstranit toto cílové umístění po
potvrzení odstranění.