HP LaserJet 3055 All in One Printer - Skenování do souboru

background image

Skenování do souboru

Chcete-li skenovat do souboru pomocí tlačítka

Skenovat do

na ovládacím panelu zařízení, postupujte

podle následujících pokynů.

Poznámka

Chcete-li použít tuto funkci v systému Windows, musí být před zahájením

skenování do souboru v nastavení skenování nastaveno cílové umístění souboru. Další
informace naleznete v části

Programování tlačítka Skenovat do na zařízení

.

1.

Předlohy, které chcete skenovat, vložte lícem nahoru a horní stranou napřed do vstupního
zásobníku ADF a nastavte vodící lišty média do správné polohy.

-nebo-

Zvedněte víko skleněné desky skeneru a vložte předlohu pro skenování lícem dolů. Levý horní roh
dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky. Opatrně zavřete víko.

2.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Skenovat do

.

3.

Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte cílové umístění souboru.

4.

Stisknutím tlačítka

Spustit skenování

nebo naskenujte dokument do souboru.