HP LaserJet 3055 All in One Printer - Skenování do jiných programů

background image

Skenování do jiných programů

Chcete-li skenovat do jiného programu pomocí tlačítka

Skenovat do

na ovládacím panelu zařízení,

postupujte podle následujících pokynů.

1.

Předlohy, které chcete skenovat, vložte lícem nahoru a horní stranou napřed do vstupního
zásobníku ADF a nastavte vodící lišty média do správné polohy.

-nebo-

Zvedněte víko skleněné desky skeneru a vložte předlohu pro skenování lícem dolů. Levý horní roh
dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky. Opatrně zavřete víko.

2.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Skenovat do

.

3.

Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte cílový program.

4.

Stisknutím tlačítka

Spustit skenování

nebo otevřete naskenovanou položku ve vybraném

programu.

CSWW

Skenování z ovládacího panelu zařízení (systém Windows)

139