HP LaserJet 3055 All in One Printer - Programování tlačítka Skenovat do na zařízení

background image

Programování tlačítka Skenovat do

1.

Ve skupině programů Hewlett-Packard vyberte možnost Skenování, spustí se program Skenování
HP LaserJet.

Poznámka

Pokud je zařízení připojeno přímo k počítači, spustí se stisknutím tlačítka

Spustit skenování

na ovládacím panelu zařízení také program Skenování HP LaserJet.

2.

Klepnutím na možnost Nastavení spustíte Průvodce nastavením tlačítka

Skenovat do

.

3.

Vyberte možnost Změnit cíle zobrazené na ovládacím panelu zařízení vše v jednom při
stisknutí tlačítka Skenovat do
a klepněte na tlačítko Další.

4.

Zaškrtněte políčko Umožnit skenování stisknutím tlačítka Skenovat do na zařízení....

5.

Zvolte cílová umístění jejich přesunutím z okna PC (levé okno) do okna Zařízení (pravé okno).

Poznámka

Okno Zařízení může obsahovat položky nastavené jinými počítači, které jsou

k zařízení připojeny. Tyto položky nelze měnit.

Poznámka

Klepnutím na tlačítko Nové můžete vytvořit nové cílové umístění.

6.

Klepněte na tlačítko Aktualizovat.

CSWW

Skenování z ovládacího panelu zařízení (systém Windows)

137