HP LaserJet 3055 All in One Printer - Skenování z ovládacího panelu zařízení (systém Windows)

background image

Skenování z ovládacího panelu zařízení (systém Windows)

Poznámka

Skenování z ovládacího panelu zařízení je podporováno pouze při úplné instalaci

softwaru. Aby bylo možno skenovat pomocí tlačítka Skenovat do nebo Spustit skenování, musí
být spuštěn program HP ToolboxFX.

Poznámka

Pokud je zařízení připojeno přímo k počítači, jsou standardně nastavena některá

cílová umístění pro skenování. U instalací, u kterých je zařízení připojeno prostřednictvím sítě,
je skenování z ovládacího panelu zařízení vypnuto.

Poznámka

Chcete-li zajistit nejvyšší kvalitu skenování, umístěte předlohy na skleněnou desku

skeneru (na zařízení HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom) a nevkládejte je do
vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů.

Počítač připojený k zařízení musí být zapnutý.

Programování tlačítka

Skenovat do

na zařízení

Poznámka

Aby bylo možno tlačítko

Skenovat do

používat, musí být nejprve naprogramováno.

Pokud je však zařízení připojeno přímo k počítači, jsou ve výchozím nastavení některá cílová
umístění již naprogramována.