HP LaserJet 3055 All in One Printer - Skenování pomocí programu Skenování HP LaserJet (systém Windows)

background image

Skenování pomocí programu Skenování HP LaserJet

(systém Windows)

1.

Ve skupině programů Hewlett-Packard vyberte možnost Skenování, spustí se program Skenování
HP LaserJet.

Poznámka

Stisknutím tlačítka Spustit skenování na ovládacím panelu zařízení také

spustíte program Skenování HP LaserJet.

2.

Zvolte akci, kterou chcete provést.

Vyberte cílové umístění, ihned započne skenování.

Vyberte možnost Skenovat po zobrazení dotazu na nastavení. Tím zajistíte, že před
zahájením skenování bude zobrazena možnost dalších nastavení.

Vybráním možnosti Nastavit zařízení můžete nastavit tlačítko Skenovat do.

3.

Klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

Možnost OK by měla označovat akci, kterou chcete provést.

140

Kapitola 8 Skenování

CSWW

background image

Skenování ze zařízení a z programu Správce HP (systém

Macintosh)

Další informace o úkolech a nastaveních popsaných v této části naleznete v nápovědě online programu
Správce HP.

Podrobnější pokyny pro vkládání předloh do skeneru nebo do vstupního zásobníku automatického
podavače dokumentů (ADF) naleznete v části

Vkládání dokumentů při faxování, kopírování a skenování

.

Skenování do elektronické pošty

1.

Vložte předlohy, které chcete skenovat, lícem nahoru do vstupního zásobníku automatického
podavače dokumentů (ADF). Vodící lišty média nastavte tak, aby udržovaly předlohy na svém
místě.

-nebo-

Zvedněte víko skleněné desky skeneru a vložte předlohu pro skenování lícem dolů. Levý horní roh
dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky. Opatrně zavřete víko.

2.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Skenovat do

.

3.

Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte poštovní program, jako například Apple Mail.

4.

Stiskněte tlačítko

Spustit skenování

. Předloha je skenována. V počítači se spustí poštovní program

zvolený v kroku 3. Otevře se prázdná zpráva elektronické pošty se skenovaným dokumentem jako
přílohou.

5.

Zadejte příjemce elektronické pošty, vložte text nebo jiné přílohy a zprávu odešlete.

Skenování do souboru

1.

Vložte předlohy, které chcete skenovat, lícem nahoru do vstupního zásobníku automatického
podavače dokumentů (ADF). Vodící lišty média nastavte tak, aby udržovaly předlohy na svém
místě.

-nebo-

Zvedněte víko skleněné desky skeneru a vložte předlohu pro skenování lícem dolů. Levý horní roh
dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky. Opatrně zavřete víko.

2.

Pokud je zařízení připojeno přímo k počítači, spustí se po vložení položky do vstupního zásobníku
automatického podavače dokumentů program Správce HP.

-nebo-

Pokud skenujete ze skleněné desky skeneru (nebo pokud se program Správce HP nespustí
automaticky), klepněte na ikonu Správce HP na panelu Dock.

3.

V programu Správce HP klepněte na možnost Skenovat.

4.

Klepněte na možnost Vybrat cíl.

5.

V rozevírací nabídce klepněte na možnost Uložit do souboru a zadejte název souboru.

CSWW