HP LaserJet 3055 All in One Printer - Skenování fotografie nebo knihy

background image

Skenování fotografie nebo knihy

Ke skenování fotografie nebo knihy použijte následující postup.

Skenování fotografií (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom)

1.

Položte fotografii lícem dolů na skleněnou desku skeneru, aby levý horní roh fotografie lícoval s
pravým dolním rohem skla.

HP LaserJet
HP LaserJet 3390/3392

3052/3055

2.

Opatrně zavřete víko.

3.

Nyní jste připraveni skenovat fotografii pomocí jedné z metod skenování. Další informace
naleznete v části

Vysvětlení metod skenování

.

Skenování knihy (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom)

1.

Zvedněte víko a dejte knihu na skleněnou desku skeneru tak, aby kopírovaná stránka byla v
pravém dolním rohu skla.

HP LaserJet
HP LaserJet 3390/3392

3052/3055

2.

Opatrně zavřete víko.

HP LaserJet
HP LaserJet 3390/3392

3052/3055

144

Kapitola 8 Skenování

CSWW

background image

3.

Lehce přitlačte kryt dolů, aby se kniha přitiskla k povrchu skleněné desky skeneru.

HP LaserJet
HP LaserJet 3390/3392

3052/3055

4.

Nyní jste připraveni skenovat knihu pomocí jedné z metod skenování. Další informace naleznete
v části

Vysvětlení metod skenování

.

Skenování pomocí softwaru pro OCR (optické

rozpoznávání písma)

Naskenovaný text lze pomocí softwaru pro optické rozpoznávání znaků jiného dodavatele importovat
do programu pro zpracování textu a tam jej dále upravovat.

Readiris

Instalační disk CD-ROM zařízení obsahuje program pro optické rozpoznávání znaků Readiris. Chcete-
li používat program Readiris, nainstalujte jej z příslušného disku CD-ROM se softwarem a postupujte
podle pokynů v nápovědě online.

CSWW