HP LaserJet 3055 All in One Printer - Čištění skla skeneru

background image

Čištění skla skeneru

Znečištění skla otisky prstů, skvrnami, spadlými vlasy a dalšími nečistotami snižuje výkon a ovlivňuje
přesnost speciálních funkcí, například přizpůsobení na stránku a kopírování.

Poznámka

Pokud se objevují šmouhy nebo jiné vady pouze na kopiích vytvořených

z automatického podavače dokumentů (ADF), očistěte pásek skeneru (krok 3). Není nutné čistit
sklo skeneru.

1.

Vypněte zařízení, odpojte jej od sítě a zvedněte víko.

2.

Očistěte sklo měkkým hadříkem nebo hubkou lehce navlhčenými prostředkem na čištění skla, který
neobsahuje brusné složky.

UPOZORNĚNÍ

K čištění skla ani jiných částí zařízení nepoužívejte brusné prostředky,

aceton, benzen, čpavek, etanol ani tetrachlórmetan, aby nedošlo k poškození zařízení.
Nelijte čisticí prostředky přímo na sklo. Mohly by zatéci pod něj a poškodit zařízení.

3.

Pásek skeneru očistěte měkkým hadříkem nebo hubkou lehce navlhčenými prostředkem na čištění
skla, který neobsahuje brusné složky.

4.

Očištěné sklo osušte jelenicí nebo buničinou, aby se nevytvořily skvrny.

148

Kapitola 8 Skenování

CSWW

background image

9