HP LaserJet 3055 All in One Printer - Středisko služeb zákazníkům společnosti HP

background image

Středisko služeb zákazníkům společnosti HP

Služby online

Přístup k aktualizovanému softwaru určenému pro zařízení HP, k informacím o produktech a k
informacím o podpoře pomocí připojení k Internetu 24 hodin denně naleznete na příslušných webových
stránkách.

HP LaserJet 3050 vše v jednom (tiskárna, skener, kopírka):

www.hp.com/support/lj3050

HP LaserJet 3052 vše v jednom (tiskárna, skener, kopírka):

www.hp.com/support/lj3052

HP LaserJet 3055 vše v jednom (tiskárna, skener, kopírka):

www.hp.com/support/lj3055

HP LaserJet 3390 vše v jednom (tiskárna, skener, kopírka):

www.hp.com/support/lj3390

HP LaserJet 3392 vše v jednom (tiskárna, skener, kopírka):

www.hp.com/support/lj3392

Na webových stránkách

www.hp.com/support/net_printing

naleznete informace o externím tiskovém

serveru HP Jetdirect.

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) je sada nástrojů pro řešení potíží využívajících web pro
práci na počítači a tisk. Přejděte na adresu

http://instantsupport.hp.com

.

Telefonická podpora

V záruční době poskytuje společnost HP telefonickou podporu zdarma. Telefonní čísla pro příslušnou
zemi/oblast naleznete na letáku, který je přiložen v balení, nebo na adrese

www.hp.com

po klepnutí na

odkaz Contact HP (Kontaktujte HP). Než zavoláte do společnosti HP, připravte si následující údaje:
název výrobku a sériové číslo, datum zakoupení a popis problému.

Objednávání příslušenství nebo spotřebního materiálu pomocí služby HP Direct

Spojené státy:

www.hp.com/sbso/product/supplies

.

Kanada:

www.hp.ca/catalog/supplies

Evropa:

www.hp.com/supplies

Asie a tichomořské oblasti:

www.hp.com/paper/

Originální náhradních díly a příslušenství HP lze objednávat na adrese

www.hp.com/buy/parts

(pouze

USA a Kanada) nebo zavoláním na číslo 1-800-538-8787 (USA) nebo 1-800-387-3154 (Kanada).

Servisní informace HP

Chcete-li zjistit adresy autorizovaných prodejců společnosti HP, volejte 1-800-243-9816 (v USA) nebo
1-800-387-3867 (v Kanadě).

Mimo USA a Kanadu volejte na číslo střediska služeb zákazníkům pro danou zemi/oblast. Další
informace naleznete na letáku, který je přibalen k zařízení.

380

Dodatek B Servis a podpora

CSWW

background image

Servisní smlouvy HP

Volejte na číslo: 1-800-835-4747 (USA) nebo 1-800-268-1221 (Kanada).

Servisní informace HP

Programy opravy svépomocí pro zákazníky společnosti HP poskytují našim zákazníkům v Severní
Americe nejrychlejší služby na základě záruky nebo smlouvy. V tomto programu může společnost HP
odeslat náhradní díly přímo koncovým uživatelům, kteří je mohou vyměnit. Tento program vám
umožňuje vyměňovat náhradní díly podle potřeby.

Oprava svépomocí

Panel HP ToolboxFX

Pomocí softwaru HP ToolboxFX zjistíte stav zařízení a jeho nastavení, zobrazíte informace k řešení
potíží a elektronickou dokumentaci. Funkce softwaru HP ToolboxFX můžete používat pouze po úplné
instalaci softwaru. Další informace naleznete v části

Instalace softwaru

.

Podpora HP a informace pro počítače Macintosh

Na adrese

www.hp.com/go/macosx

naleznete informace o podpoře pro systém Macintosh OS X a

možnost registrace k odběru aktualizací ovladačů HP.

Na adrese

www.hp.com/go/mac-connect

naleznete produkty, které jsou specificky navrženy pro

uživatele systémů Macintosh.