HP LaserJet 3055 All in One Printer - Vkládání sponek

background image

Vkládání sponek

Každá kazeta se sponkami obsahuje 1500 sponek. Chcete-li do zařízení vložit sponky, nainstalujte
kazetu se sponkami.

Vložení sponek

1.

Otevřete dvířka sešívačky.

Poznámka

Otevřením dvířek sešívačku vypnete.

2.

Pokud měníte kazetu se sponkami (například když se spotřebují všechny sponky v kazetě),
vyjměte původní kazetu ze zařízení.

3.

Vložte kazetu s 1 500 sponkami do otvoru ve dvířkách sešívačky.

CSWW

Vkládání sponek

187

background image

4.

Zavřete dvířka sešívačky.

188

Kapitola 10 Sešívačka (pouze zařízení HP LaserJet 3392 vše v jednom)

CSWW