HP LaserJet 3055 All in One Printer - Používání sešívačky

background image

Používání sešívačky

Mechanismus sešívačky aktivujete vložením média do sešívačky.

Sešití média pomocí sešívačky

1.

Do štěrbiny ve dvířkách sešívačky můžete vložit až 20 listů média (80 g/m

2

). Pokud vkládáte

médium o vyšší gramáži než 80 g/m

2

, musíte vložit méně listů.

UPOZORNĚNÍ

Sešívačku nepoužívejte pro sešívání plastů, kartonu nebo dřeva. Při

pokusu o sešití těchto materiálů může dojít k poškození sešívačky.

Poznámka

Překročení povolené kapacity může způsobit uvíznutí médií nebo k poškození

sešívačky.

2.

Počkejte, až sešívačka sešije listy k sobě. Po vložení médií až na doraz do štěrbiny sešívačky by
tato média měla spustit mechanismus sešívačky.

CSWW

Používání sešívačky

189

background image

3.

Vyjměte sešitá média ze štěrbiny.

Poznámka

Pokud po sešití nemůžete média vyjmout, opatrně otevřete dvířka sešívačky

a dokument vytáhněte.

190

Kapitola 10 Sešívačka (pouze zařízení HP LaserJet 3392 vše v jednom)

CSWW