HP LaserJet 3055 All in One Printer - Řešení potíží s uvíznutím při sešívání

background image

Řešení potíží s uvíznutím při sešívání

Abyste snížili riziko uvíznutí při sešívání, nesešívejte více než 20 stránek média (80 g/m

2

).

Uvolnění uvíznutého materiálu v sešívačce

1.

Vypněte zařízení HP LaserJet 3392 vše v jednom a otevřete dvířka sešívačky.

Poznámka

Otevřením dvířek bude sešívačka mimo provoz.

2.

Vyjměte ze zařízení kazetu se sponkami.

3.

Ze sešívačky a z kazety odstraňte všechny uvolněné sponky.

CSWW

Řešení potíží s uvíznutím při sešívání

191

background image

4.

Kazetu se sponkami vložte zpět do sešívačky.

5.

Zavřete dvířka sešívačky a zapněte zařízení HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom.

6.

Vložte média a otestujte funkčnost sešívačky. V případě potřeby opakujte kroky 1 až 6.

192

Kapitola 10 Sešívačka (pouze zařízení HP LaserJet 3392 vše v jednom)

CSWW