HP LaserJet 3055 All in One Printer - Rejstřík

background image

Rejstřík

A

ADF

kopírování oboustranných

dokumentů, HP LaserJet 3050

126

ADF (automatický podavač

dokumentů)

velikosti stránky, podporované

344

adresa IP

AutoIP 159
automatická konfigurace 156
část hostitele 181
DHCP 160
konfigurace BOOTP 165
Macintosh, odstraňování

problémů 361

parametry, konfigurace 182
podporované protokoly 158
přehled 181
ruční konfigurace 155
síťová část 181
struktura 181
třída 181
základní informace 180

akustické emise 386
Apple Macintosh. Viz Macintosh
AutoIP 159
automatický oboustranný tisk

kopírování dokumentů 128,

225

použití v systému Macintosh

56, 198

použití v systému Windows

50, 195

uvíznutí, uvolnění 317

automatický podavač dokumentů

číslo dílu 373
jednotka podávacího válce,

výměna 299

kopírování oboustranných

dokumentů, HP LaserJet 3050

126, 223

kopírování oboustranných

dokumentů, HP LaserJet
3052/3055 127, 224

kopírování oboustranných

dokumentů, HP LaserJet
3390/3392 128, 225

technické údaje papíru 33
umístění na HP LaserJet 3050

7

umístění na HP LaserJet

3052/3055 9

umístění na HP LaserJet

3390/3392 11

uvíznutí 264, 320
vkládání předloh 36
výměna 297

automatický podavač dokumentů

(ADF)

velikosti stránky, podporované

344

B

barevnost, nastavení skenování

147

barevný papír, technické údaje

62, 203

barva, nastavení skenování 146
bílé nebo vybledlé pruhy 349
blokování faxů 78
bodů na palec (dpi)

fax 74, 221

body na palec (dpi)

nastavení tisku 333
technické údaje 5

BOOTP 165
brány 183

C

Canadian DOC statement 398

Č

čáry, odstraňování problémů

kopie 350
skenování 355
vytištěné stránky 336

čas, nastavení 67
černobílé skenování 147
čísla dílů

díly vyměnitelné uživatelem

373

kabely 372
média 373
paměť 372
spotřební materiál 372
uživatelské příručky 375
zásobníky 373

čisticí stránka, tisk 240, 293, 368
čištění

povrch 287
skla 148
sklo 287
výplň víka 289

D

datum, nastavení 67
DHCP

NetWare 164
ukončení 164
Unix 160
Windows 161
základní informace 160

dialogové okno Tisk 40
díly, vyměnitelné uživatelem 373
díly vyměnitelné uživatelem 373
DIMM

čísla dílů 372

dokumentace 242, 375

CSWW

Rejstřík

405

background image

doplněné tiskové kazety 285
dotazování zařízení 280
dpi (bodů na palec)

fax 74, 221

dpi (body na palec)

technické údaje 5

dpi (dots per inch - body na palec)

nastavení tisku 333

dráha papíru, čištění 240, 293,

368

dráha pro automatický oboustranný

tisk

uvíznutí, uvolnění 261

duplexní tisk

kopírování dokumentů 128,

225

uvíznutí, uvolnění 261

E

elektronická pošta, skenování do

Macintosh 141
nastavení rozlišení 147
Windows 138, 236

elektronické faxy

odesílání 97, 209
příjem 98, 210

elektrotechnické specifikace

384, 385

e-mailová upozornění, nastavení

273

F

fax

automatické zmenšení 77
blokování 78
čas, nastavení 67
další zařízení, připojení 108
datum, nastavení 67
hlasitost, nastavení 43
chybové zprávy 325
nastavení detekce

oznamovacího tónu 103

nastavení formátu skleněné

desky 75

nastavení hlasitosti 92
nastavení kontrastu 73, 220
nastavení opakovaného

vytáčení 76

nastavení protokolu V.34 91
odesílání ze softwaru 97, 209

odesílání z telefonu 103
odeslání jednomu příjemci 68
odeslání více příjemcům 68
odložené odesílání 85
odstranění z paměti 88
odstraňování problémů s

odesíláním 344

odstraňování problémů s

příjmem 342

opakované vytáčení ručně 72
opakovaný tisk z paměti 87,

206

oprava chyb 91
ovládací panel, použití 222
pauzy, vložení 79
počet zazvonění 102
protokol činností 93, 207, 365
protokol odeslání 277
protokol přijetí 277
předávání dál 89, 208
příjem na sdílené lince 104
příjem pomocí připojeného

telefonu 104

příjem při oznamování faxovými

tóny 99

příjem softwarem 98
příjem ze softwaru 210
razítkování přijatých faxů 90
režim detekce ticha 90
režim odpovídání 100
rozlišení 74, 221
ruční vytáčení 71
rychlá tlačítka 79, 80, 81,

211, 214

sestava trasování protokolu T.

30 369

sestavy, odstraňování problémů

348

sestavy, tisk všech 96
sestavy účtovacích kódů, tisk

95, 366

sestavy volání, tisk 94, 365
seznam blokování, tisk 96
skupiny vytvořené ad hoc 69
telefonní seznam, tisk 95, 365
účtovací kódy 86
uvíznutí, odstraňování problémů

346

volby rychlého vytáčení 79,

80, 81, 211, 214

volby skupinového vytáčení

69, 82, 216

výchozí nastavení od výrobce,

obnovení 241

výchozí nastavení z výroby,

obnovení 368

vytáčení, tónové nebo pulzní

75

vytáčení předvolby 84
vyžádaný 89
záhlaví, nastavení 67
způsoby vyzvánění 101
zrušení 73

fax, telefonní seznam

karta HP ToolboxFX 212, 275

faxování

předlohy na skleněné desce

skeneru 36

vkládání předloh do

automatického podavače
dokumentů 36

faxování na žádost 89
Finnish laser statemnet 399
fólie

pokyny k používání 27
tisk 62, 203

formát, kopie

zmenšování nebo zvětšování

120, 227

formáty, média

nastavení Přizpůsobit na

stránku, faxování 77

formáty médií

nastavení zásobníku 42
výběr zásobníků podle 40
výchozí, změna 41

fotografie

kopírování 131
skenování 144
skenování, odstraňování

problémů 353

funkce

HP LaserJet 3050 2
HP LaserJet 3052/3055 3
HP LaserJet 3390/3392 4
vše v jednom 5

funkce usnadnění 6

G

gramáž

406

Rejstřík

CSWW

background image

technické údaje papíru 31

H

heslo, pro práci v síti 153
hlasitost, nastavení 43, 92
hlasitost zvuku tlačítek, nastavení

44

hlášení, zařízení

jazyk, výběr 41
konfigurační stránka 268
stránka konfigurace sítě 271
stránka stavu spotřebního

materiálu 270

stránka využití 268
ukázková stránka 268

hlavičkový papír

pokyny pro použití 30
tisk na 63, 204
výstupní dráha 59

hlavní vypínač, umístění

HP LaserJet 3050 8
HP LaserJet 3050/3055 9
HP LaserJet 3390/3392 11

hmotnost

zařízení 384

hodiny, nastavení 67
horká linka pro podvody 286
horká linka pro podvody HP 286
HP Instant Support 380
HP LaserJet 3050/3055 vše v

jednom

ovládací panel 10

HP LaserJet 3050 vše v jednom

funkce 2
ovládací panel 8
součásti, umístění 7

HP LaserJet 3052/3055 vše v

jednom

funkce 3

HP LaserJet 3390/3392 vše v

jednom

funkce 4
ovládací panel 12

HP ToolboxFX

heslo, pro práci v síti 153
karta Dokumentace 277
karta Fax 275
karta Nápověda 277
karta Nastavení sítě 281
karta Nastavení systému 278

karta Odstraňování problémů

366

karta Stav 273
karta Tisková nastavení 280
nastavení sítě 153
otevření 272
stav spotřebního materiálu,

kontrola 284

výchozí nastavení od výrobce,

obnovení 241

výchozí nastavení z výroby,

obnovení 368

CH

chybové zprávy

kritické 330
ovládací panel 323

chyby při použití jazyka PostScript

360

I

identifikátory volajících, připojení

HP LaserJet 3050/3055 vše v

jednom 110

HP LaserJet 3390/3392 vše v

jednom 113

telefonní linky 108

informace o předpisech 388
informační stránky

jazyk, výběr 41
konfigurace 155, 268, 363
konfigurace sítě 155, 271
sestava trasování protokolu T.

30 369

stav spotřebního materiálu

270, 363

ukázka 268, 363
využití 268

inkoustové kazety. Viz tiskové

kazety

instalační příručka 242, 375
instalační příručky, příslušenství a

spotřební materiál 242

Instant Support 380
integrovaný webový server

funkce 283
nastavení sítě 153
podporované prohlížeče 19,

242

interpunkce, zadání z ovládacího

panelu 222

interpunkce, zadávání z ovládacího

panelu 79

IWS. Viz integrovaný webový

server

J

jazyky

uživatelské příručky 375
zobrazení ovládacího panelu,

nastavení 41

jednotka podávacího válce,

podavač 299

jednotka válce, podavač 299

K

kabely

čísla dílů 372
USB, odstraňování problémů

341

kapacita

výstupní přihrádky 59
zásobníků 2, 3, 4
zásobníky 31, 32

karta Dokumentace, HP ToolboxFX

277

karta Fax, HP ToolboxFX 275
karta Nápověda, HP ToolboxFX

277

karta Nastavení sítě,

HP ToolboxFX 281

karta Nastavení systému,

HP ToolboxFX 278

karta Odstraňování problémů,

panel HP ToolboxFX 366

karta Stav, HP ToolboxFX 273
karta Tisková nastavení,

HP ToolboxFX 280

kartón

prioritní vstupní zásobník, plnění

38

technické údaje 31, 32, 63,

204

tisk na 59, 62, 203

kartóny

pokyny pro použití 29

kazeta sešívačky, čísla dílů 373
kazety

čísla dílů 372

CSWW

Rejstřík

407

background image

horká linka pro podvody HP

286

neoriginální 285
počet stran na kazetu 2, 3, 4
recyklace 285, 390
skladování 285, 385
stav, kontrola 284
stav, prohlížení z panelu

HP ToolboxFX 273

stránka stavu, tisk 270, 363
záruka 379

kazety s tonerem. Viz tiskové

kazety

kazy, odstraňování problémů 335
knihy

kopírování 131
skenování 144

kompletování kopií 123, 229
konfigurace, zařízení vše v jednom

HP LaserJet 3050 2
HP LaserJet 3052/3055 3
HP LaserJet 3390/3392 4

konfigurace TCP/IP pomocí serveru

159

konfigurační stránka 155, 268,

363

kopírování

fotografie 131
knihy 131
kompletování 123, 229
kontrast, nastavení 119, 228
kvalita, nastavení 118, 230
kvalita, odstraňování problémů

349

média, odstraňování problémů

350

nastavení médií 124, 231
oboustranné dokumenty, HP

LaserJet 3050 126, 223

oboustranné dokumenty, HP

LaserJet 3390/3392 128,
225

oboustranných dokumentů, HP

LaserJet 3052/3055 127,
224

odstraňování problémů 352
počet kopií 122, 233
spuštění úlohy 116
velikost, odstraňování problémů

352

vkládání předloh do

automatického podavače
dokumentů 36

vkládání předloh na skleněnou

desku skeneru 36

výběr zásobníku 130, 232
zmenšování 120, 227
zobrazení nastavení 133
zrušení 117
zvětšování 120, 227

kopírování, oboustranné

HP LaserJet 3050 126, 223
HP LaserJet 3052/3055 127,

224

HP LaserJet 3390/3392 128,

225

Korea EMI statement 398
kryty, dokument

technické údaje papíru 31, 32

kvalita

čisticí stránka, tisk 240, 293,

368

kopírování, odstraňování

problémů 349

nastavení HP ToolboxFX 279
nastavení kopírování 118,

230

nastavení tisku 333
skenování, odstraňování

problémů 353, 355

tisk, odstraňování problémů

333, 334

kvalita obrázku

kopírování, odstraňování

problémů 349

skenování, odstraňování

problémů 353, 355

tisk, odstraňování problémů

333, 334

kvalita obrazu

čisticí stránka, tisk 240, 293,

368

nastavení HP ToolboxFX 279

kvalita tisku

čisticí stránka, tisk 240, 293,

368

nastavení 333
nastavení HP ToolboxFX 279
odstraňování problémů 333,

334

kvalita výstupu

čisticí stránka, tisk 240, 293,

368

kopírování, odstraňování

problémů 349

nastavení HP ToolboxFX 279
skenování, odstraňování

problémů 355

tisk, odstraňování problémů

333, 334

L

laser safety statements 398
lokalizované uživatelské příručky

375

LPD

konfigurace síťové služby LPD

na zařízení 178

požadavky 170
programy a protokoly 169
přehled nastavení 170
přidání volitelných síťových

součástí systému Windows
178

UNIX 171
Windows 2000 176
Windows NT 174, 177
Windows XP 178
základní informace 169

M

Macintosh

faxování ze softwaru 209
faxování ze systému 97, 98
funkce softwaru 20
instalace pro práci v síti 22
instalace pro přímé připojení

21

karta USB, řešení potíží 362
nastavení ovladačů 54
odinstalování softwaru 22
ovladače, odstraňování

problémů 361

ovladače, přístup 17
podporované ovladače 15
potíže, řešení 361
skenování do elektronické pošty

141

skenování do souboru 141
skenování po stránkách 142

408

Rejstřík

CSWW

background image

skenování ze softwaru

vyhovujícího specifikaci
TWAIN 143

skenování z programu Správce

HP 141

webové stránky podpory 381

Macintosh Configure Device 20,

282

maska podsítě 183
média

ADF, podporované formáty

344

barevný papír 62, 203
doporučená 24
HP, čísla dílů 373
možnosti výstupu 59
nastavení automatického

zmenšení faxů 77

nastavení HP ToolboxFX 279
nastavení pro kopírování

124, 231

nastavení zásobníku, změna

výchozího 42

nevhodné typy 25
odstraňování problémů 339
počet stránek na list, Macintosh

55

počet stránek na list, Windows

50

prioritní vstupní zásobník 38
první stránka, nastavení ve

Windows 49

první stránka, nastavení v

systému Macintosh 55

řešení potíží s papírem 26
silný papír 63, 204
speciální, tisk na 60, 201
technické údaje 31
uvíznutí 308
vkládání do vstupních

zásobníků 36

vlastní formáty, nastavení 49
výběr 24
výběr zásobníku 40
výchozí formát, změna 41
zkroucená, odstraňování

problémů 337

zvláštní formát, tisk na 62,

203

zvrásněná 338

média, formáty

podporované 31, 32

médium

formát dokumentu, výběr 47

mezery, zadání z ovládacího

panelu 222

mezery, zadávání z ovládacího

panelu 79

mezinárodní vytáčení 71, 79
Microsoft Windows. Viz Windows
Microsoft Word, faxování z aplikace

98

Microsoft Word, faxování z

programu 210

minimální instalace softwaru 14
modely

HP LaserJet 3050 2
HP LaserJet 3052/3055 3
HP LaserJet 3390/3392 4

modemy, připojení

HP LaserJet 3050/3055 vše v

jednom 110

HP LaserJet 3390/3392 vše v

jednom 112

telefonní linky 108

moduly DIMM

konfigurační stránka 269

možnosti. Viz nastavení

N

napájení

požadavky 384, 385
spotřeba 389

nápověda

dokumentace 243
ovladače tiskárny, Windows

16

nápověda online

dokumentace 243
ovladače tiskárny, Windows

16

nastavení

HP ToolboxFX 278
konfigurační stránka 268, 363
konfigurační stránky 155
předvolby (ovladače Macintosh)

54

rychlá nastavení (ovladače

Windows) 46

stránky konfigurace sítě 155

tiskové úlohy 40
výchozí nastavení od výrobce,

obnovení 241

výchozí nastavení z výroby,

obnovení 368

nastavení automatického

zmenšení, fax 77

nastavení duplexu, síť 156
nastavení charakteristických

vyzvánění 101

nastavení kontrastu

fax 73, 220
kopie 119, 228

nastavení kvality tisku na 600 dpi

333

nastavení opravy chyb, fax 91
nastavení počtu zazvonění 102
nastavení protokolu, fax 91
nastavení protokolu V.34 91
nastavení Přizpůsobit na stránku,

fax 77

nastavení rychlosti připojení 156
nastavení skleněné desky 75
neoriginální tiskové kazety 285
NetWare 164
n stránek na list

Macintosh 55
Windows 50

O

obálky

pokyny k používání 28
prioritní vstupní zásobník, plnění

38

skladování 29
technické údaje 31, 32
tisk na 63, 203
výstupní cesta 59

obálky dokumentů

kartón, tisk na 59
Macintosh 55

obaly dokumentů

nastavení ve Windows 49

obě strany, tisk na

Macintosh 56, 198
Windows 50, 195

objednávání spotřebního materiálu

a příslušenství 372, 380

obnovení výchozích nastavení od

výrobce 241

CSWW

Rejstřík

409

background image

obnovení výchozích nastavení z

výroby 368

oboustranné kopírování

HP LaserJet 3050 126, 223
HP LaserJet 3052/3055 127,

224

HP LaserJet 3390/3392 128,

225

oboustranný

uvíznutí při oboustranném tisku,

uvolnění 261

oboustranný tisk

Macintosh 56, 198
uvíznutí, uvolnění 317
uvíznutí v duplexní jednotce,

uvolnění 317

Windows 50, 195

obsazovací tóny, možnosti

opakovaného vytáčení 76

odblokování čísel faxu 78
odesílání faxů

jeden příjemce 68
odložení 85
odstraňování problémů 344
protokol, HP ToolboxFX 277
protokol činností, tisk 93,

207, 365

předávání dál 89, 208
ruční vytáčení 71
sestava trasování protokolu T.

30 369

sestavy volání, tisk 94, 365
skupiny vytvořené ad hoc 69
účtovací kódy 86
více příjemců 68
ze softwaru 97, 209
z telefonu 103

odeslání faxů

volby skupinového vytáčení

69

zrušení 73

odinstalování softwaru v systému

Macintosh 22

odložené odesílání faxů 85
odstíny šedé, skenování 147
odstranění faxů z paměti 88
odstraňování problémů

čáry, kopie 350
čáry, skenování 355
čáry, vytištěné stránky 336

čisticí stránka 368
faxové sestavy 348
kabely USB 341
kontrolní seznam 304
kopie, velikost 352
kopírování 352
kritické chybové zprávy 330
kvalita kopírování 349
kvalita skenování 353, 355
kvalita tisku 333
odesílání faxů 344
opakované vady 338
papír 339
prázdné naskenované stránky

355

prázdné stránky 341
problémy s podáváním 340
příjem faxů 342
rozptýlený toner 338
rychlost, faxování 348
sestava trasování protokolu T.

30 369

sítě 357
soubory EPS 362
stránky se netisknou 341
text 337
tonerové skvrny 335
tonerové šmouhy 336
uvíznutí 308
uvíznutí faxů 346
volný toner 336
vybledlý tisk 335
vytáčení 345
zkosené stránky 338
zkosené strany 340
zkroucená média 337
zprávy ovládacího panelu 323
zvrásnění 338

opakované vady, odstraňování

problémů 338

opakované vytáčení

automaticky, nastavení 76
ruční 72

opakovaný tisk faxů 87, 206
opětovné zabalení zařízení 382
opravy. Viz servis
ovládací panel

hlasitost zvuku tlačítek,

nastavení 44

HP LaserJet 3050 8

HP LaserJet 3052/3055 10
HP LaserJet 3390/3392 12
jazyk, výběr 41
nastavení HP ToolboxFX 280
skenování z (systém Windows)

137

stav spotřebního materiálu,

kontrola 284

text, zadávání 79
zprávy, odstraňování problémů

323

ovládací panel, používání

fax, použití 222

ovladače

Linux a UNIX 15
Macintosh, odstraňování

problémů 361

nápověda, Windows 16
nastavení v systému Macintosh

54

nastavení v systému Windows

46

podporované 15
předvolby (Macintosh) 54
přístup 17
rychlá nastavení (Windows)

46

technické údaje 5
výběr 16

ovladače PCL

automatické přepínání 5
podporované 15
výběr 16

ovladače pro Linux 15
ovladače PS

podporované 15
výběr 16

ovladače tiskárny

Linux a UNIX 15
Macintosh, odstraňování

problémů 361

nápověda, Windows 16
nastavení v systému Macintosh

54

nastavení v systému Windows

46

podporované 15
předvolby (ovladače Macintosh)

54

přístup 17

410

Rejstřík

CSWW

background image

rychlá nastavení (Windows)

46

technické údaje 5
výběr 16

ovladač PostScript, nastavení HP

ToolboxFX 281

P

paměť

čísla dílů 372
HP LaserJet 3050, základní 2
HP LaserJet 3052/3055,

základní 3

HP LaserJet 3390/3392,

základní 4

chybové zprávy 327
konfigurační stránka 269
odstranění faxů 88
opakovaný tisk faxů 87, 206

paměti DIMM s písmy, čísla dílů

372

panel nástrojů. Viz HP ToolboxFX
papír

ADF, podporované formáty

344

barevný 62, 203
doporučený 24
formát dokumentu, výběr 47
HP, čísla dílů 373
možnosti výstupu 59
nastavení automatického

zmenšení faxů 77

nastavení HP ToolboxFX 279
nastavení pro kopírování

124, 231

nastavení zásobníku, změna

výchozího 42

nevhodné typy 25
odstraňování problémů 339
počet stránek na list, Macintosh

55

počet stránek na list, Windows

50

prioritní vstupní zásobník 38
první stránka, nastavení ve

Windows 49

první stránka, nastavení v

systému Macintosh 55

řešení potíží 26
silný 63, 204

speciální, tisk na 60, 201
technické údaje 31
uvíznutí 308
vkládání do vstupních

zásobníků 36

vlastní formáty, nastavení 49
výběr 24
výběr zásobníku 40
výchozí formát, změna 41
zkroucený, odstraňování

problémů 337

zvláštní formát, tisk na 62,

203

zvrásněný 338

pásy, odstraňování problémů

336

pauzy, vložení 79
písmena, zadání z ovládacího

panelu 222

písmena, zadávání z ovládacího

panelu 79

pixely na palec (ppi), rozlišení

skenování 146

plnění

prioritního vstupního zásobníku

38

zásobník 2 nebo zásobník 3

38, 39

počet kopií, změna 122, 233
počet stránek na list

Macintosh 55
Windows 50

počet stran za minutu

HP LaserJet 3050 2
HP LaserJet 3052/3055 3
HP LaserJet 3390/3392 4

podavač dokumentů, automatický

číslo dílu 373
kopírování oboustranných

dokumentů, HP LaserJet
3052/3055 127

kopírování oboustranných

dokumentů, HP LaserJet
3390/3392 128

technické údaje papíru 33
umístění na HP LaserJet 3050

7

umístění na HP LaserJet

3052/3055 9

umístění na HP LaserJet

3390/3392 11

uvíznutí 264, 320
vkládání předloh 36
výměna 297

podpora

servisní smlouvy 381
telefonická 380
webové stránky 380

podpora, telefonická 380
podporované operační systémy

15

podsítě 183
pomalá rychlost, odstraňování

problémů

faxování 348
skenování 354

port sítě

umístění na HP LaserJet

3052/3055 10

umístění na HP LaserJet

3390/3392 12

port USB

HP LaserJet 3050 8
odstraňování problémů 341
řešení potíží v systému

Macintosh 362

typ obsažený 5
umístění na HP LaserJet

3052/3055 10

umístění na HP LaserJet

3390/3392 12

porty

HP LaserJet 3050 8
kabely, objednání 372
řešení potíží v systému

Macintosh 362

typy obsažené 5
umístění na HP LaserJet

3052/3055 10

umístění na HP LaserJet

3390/3392 12

porty faxu, umístění

HP LaserJet 3050 8
HP LaserJet 3055 10
HP LaserJet 3390/3392 12

porty rozhraní

HP LaserJet 3050 8
kabely, objednání 372
typy obsažené 5

CSWW

Rejstřík

411

background image

umístění na HP LaserJet

3052/3055 10

umístění na HP LaserJet

3390/3392 12

poslední stránka, prázdná 49
PostScript, chyby 360
použití odlišného papíru/obaly 49
pozadí, šedé 336
požadavky IC CS-03 394
požadavky na napětí 384
ppi (pixely na palec), rozlišení

skenování 146

prázdné kopie, odstraňování

problémů 352

prázdné naskenované stránky,

odstraňování problémů 355

prázdné stránky

odstraňování problémů 341
přidání k tiskovému výstupu

49

prioritní vstupní zásobník

kapacita 2, 3, 4
plnění 38
umístění na HP LaserJet 3050

7

umístění na HP LaserJet

3052/3055 9

umístění na HP LaserJet

3390/3392 11

problémy s podáváním,

odstraňování problémů 340

program Readiris pro rozpoznání

textu 145

program sběru a recyklace

tiskového spotřebního materiálu
společnosti HP 390

prohlášení EU pro telekomunikační

provoz 395

prohlášení Nového Zélandu o

telekomunikacích 395

prohlášení o shodě 396, 397
protokol činností, fax

tisk 93, 207, 365

protokol událostí 273
protokoly, fax

činnost 93, 207, 365
odstraňování problémů 348
seznam blokovaných faxů 96
telefonní seznam 95, 365
tisk všech 96

účtovací kódy 95, 366
volání (naposledy odeslaný

nebo přijatý fax) 94, 365

protokoly, síťové 157
protokoly činností, fax

odstraňování problémů 348

provozní materiál. Viz spotřební

materiál

provozní prostředí, technické údaje

385

průhledné fólie

prioritní vstupní zásobník, plnění

38

technické údaje 31, 32

pruhy, odstraňování problémů

336

první stránka

nastavení ve Windows 49
nastavení v systému Macintosh

55

prázdná 49

předávání faxů dál 89, 208
předlohy, vkládání

automatický podavač

dokumentů 36

skleněná deska skeneru 36

předtištěný papír

pokyny pro použití 30
výstupní dráha 59

předvolby, vytáčení 84
předvolby (ovladače Macintosh)

54

přehyby, odstraňování problémů

338

Přidat nebo odebrat programy,

Windows 19

přihrádky, výstupní

umístění na HP LaserJet 3050

7

umístění na HP LaserJet

3052/3055 9

umístění na HP LaserJet

3390/3392 11

uvíznutí, uvolnění 258, 315
výběr 59

příjem faxů

blokování 78
nastavení automatického

zmenšení 77

nastavení počtu zazvonění

102

nastavení razítkování přijatých

faxů 90

odstraňování problémů 342
opakovaný tisk 87, 206
oznámených faxovými tóny

99

protokol činností, tisk 93,

207, 365

režim detekce ticha 90
režim odpovídání, nastavení

100

sdílení telefonní/faxové linky

104

sestavy volání, tisk 94, 365
softwarem 98
vyžádaný 89
ze softwaru 210
způsoby vyzvánění, nastavení

101

z telefonní linky 104

přijímání faxů

protokol, HP ToolboxFX 277
sestava trasování protokolu T.

30 369

přímá výstupní dráha 59
přímá výstupní dráha papíru

uvíznutí, uvolnění 259, 315

přímý režim, síť 150
připojení

další zařízení 108
zařízení k telefonní lince 105

připojený telefon

odesílání faxů 103

příručka, instalační 242
příručky 242, 375
příručky, dokumentace 242
příslušenství

čísla dílů 372
instalační příručky 242
objednávání 380

pulzní vytáčení 75

R

recyklace spotřebního materiálu

285, 390

režim detekce ticha 90
režim odpovídání, nastavení 100
rozdělovače, připojení 105

412

Rejstřík

CSWW

background image

rozdělovače typu T, připojení 105
rozlišení

fax 74, 221
nastavení tisku 333
skenování 146
technické údaje 5

rozmazaný toner, odstraňování

problémů 336

rozměry 384
rozptýlení, odstraňování problémů

338

rozšířená záruka 381
ruční opakované vytáčení 72
ruční vytáčení 71
rychlá nastavení (ovladače

Windows) 46

rychlá tlačítka, fax

odstranění 81, 212
odstranění všech 83, 218
programování 79, 81
seznam, tisk 95, 365
úpravy 80, 211, 214

rychlost

fax, odstraňování problémů

348

HP LaserJet 3050 2
HP LaserJet 3052/3055 3
HP LaserJet 3390/3392 4
skenování, odstraňování

problémů 354

Ř

řešení potíží

čisticí stránka 240, 293
jednotka podávacího válce

podavače, výměna 299

konfigurační stránka, tisk 155
nastavení opravy chyb ve faxech

91

papír 26
potíže v systému Macintosh

361

stránka konfigurace sítě, tisk

155

uvíznutí při sešívání 191, 249

řešení problémů

PostScript, chyby 360

S

SAM(HP-UX) 172

sdílená linka

další zařízení, připojení 108

sdílení zařízení 151
separační podložka, objednání

373

sériové číslo, výrobek 269
servis

čísla dílů 372
hardware 381
nastavení HP ToolboxFX 280

servisní smlouvy 381
sestava trasování protokolu T.30

369

sestava volání, fax

odstraňování problémů 348

sestavy, fax

odstraňování problémů 348
protokol činností 93, 207, 365
seznam blokovaných faxů 96
telefonní seznam 95, 365
tisk všech 96
účtovací kódy 95, 366
volání (naposledy odeslaný

nebo přijatý fax) 94, 365

sestavy, zařízení

konfigurační stránka 155, 363
stránka konfigurace sítě 155
stránka stavu spotřebního

materiálu 363

trasování protokolu T.30 369
ukázková stránka 363

sestavy volání, fax

tisk 94, 365

sešívačka

použití 189, 245
používání 186
spotřební materiál, čísla dílů

373

technické údaje 5
umístění 11
uvíznutí, uvolňování 191,

249

vkládání sponek 187, 247
základní informace 186

seznam blokovaných faxů, tisk

96

silný papír

pokyny pro použití 29
prioritní vstupní zásobník, plnění

38

technické údaje 31, 32, 63,

204

tisk na 59, 62, 203

síť

BOOTP 165
brány 183
DHCP 160
dotazování zařízení 280
heslo, nastavení 153
instalace softwaru v systému

Macintosh 22

konfigurace 149
konfigurace adresy IP 155
konfigurace AutoIP 159
konfigurace pomocí AutoIP

159

konfigurace pomocí serveru

159

konfigurace TCP/IP 159
konfigurační nástroje TCP/IP

160

nastavení duplexu 156
nastavení HP ToolboxFX 153
nastavení integrovaného

webového serveru 153

nastavení rychlosti připojení

156

odstraňování problémů 357
ovládací panel, použití 155
parametry adresy IP 182
podporované protokoly 157
podsítě 183
přímý režim 150
ruční konfigurace TCP/IP 159
sdílení zařízení 151
TCP/IP 180
vyhledání zařízení 157
změna typu připojení 152

síťový port

nastavení 150

skenování

barva 146
černobílé 147
do elektronické pošty (systém

Macintosh) 141

do elektronické pošty (systém

Windows) 138, 236

do programu (systém Windows)

139

CSWW

Rejstřík

413

background image

do složky (systém Windows)

139, 236

do souboru (systém Macintosh)

141

fotografií 144
knih 144
kvalita, odstraňování problémů

353, 355

metody 136
odstíny šedé 147
po stránkách (systém

Macintosh) 142

prázdné stránky, odstraňování

problémů 355

rozlišení 146
rychlost, odstraňování problémů

354

Skenování HP LaserJet (systém

Windows) 140

software OCR 145
software vyhovující specifikaci

TWAIN 143

software vyhovující specifikaci

WIA 143

Správce HP (systém Macintosh)

141

vkládání předloh do

automatického podavače
dokumentů 36

vkládání předloh na skleněnou

desku skeneru 36

z ovládacího panelu zařízení

(systém Windows) 137

zrušení 142

Skenování HP LaserJet (systém

Windows) 140

Skenování LaserJet (systém

Windows) 140

skenování po stránkách 142
skladování

obálky 29
papír 34
tiskové kazety 285
zařízení 385

skleněná deska skeneru

čištění 287
vkládání 36
výchozí skleněná deska,

nastavení 75

sklo, čistění 148

sklo, čištění 287
sklo skeneru, čištění 148, 287
skupiny vytvořené ad hoc, odesílání

faxů 69

skvrny, odstraňování problémů

335

slovník pojmů 401
složka, skenování do

Windows 236

služby

kritické chybové zprávy 330

software

HP ToolboxFX 272
instalace v sítích systému

Macintosh 22

instalace v systému Macintosh,

přímé připojení 21

instalace v systému Windows

19

Linux a UNIX 15
Macintosh Configure Device

20, 282

minimální instalace 14
odesílání faxů 97, 209
odinstalování v systému

Macintosh 22

příjem faxů 98, 210
přístup k ovladačům 17
Readiris OCR 145
skenování z rozhraní TWAIN

nebo WIA 143

součásti systému Macintosh

20

součásti Windows 19
typická instalace 14

software, instalace

Macintosh 21
minimální 14
typická 14
Windows 19

software OCR 145
software pro optické rozpoznání

znaků 145

software vyhovující specifikaci

TWAIN, skenování z 143

software vyhovující specifikaci WIA,

skenování z 143

soubor, skenování do

Macintosh 141

soubory EPS, odstraňování

problémů 362

soubory PDE, Macintosh 21
soubory PPD, Macintosh 361
soulad s normou Energy Star 5
soulad s normou FCC 388
speciální média

specifikace 27
tisk na 60, 201

specifikace

akustické emise 386
elektrické 384
funkce zařízení HP LaserJet

3050 2

specifikace hluku 386
specifikace ozonu 389
specifikace rtuti 391
specifikace teploty

papír, skladování 34
prostředí zařízení 385

specifikace vlhkosti

papír, skladování 34
prostředí zařízení 385

společné linky

příjem faxů 104

sponky, vkládání 187, 247
spotřeba energie 385, 389
spotřební materiál

horká linka pro podvody HP

286

instalační příručky 242
neoriginální 285
objednávání 380
recyklace 285, 390
skladování 285
stav, kontrola 284
stav, prohlížení z panelu

HP ToolboxFX 273

stránka stavu 270, 363

Správce HP (systém Macintosh),

skenování z 141

stav

prohlížení z panelu

HP ToolboxFX 273

spotřební materiál, kontrola

284

stránka stavu spotřebního

materiálu, tisk 270, 363

upozornění, HP ToolboxFX

273

414

Rejstřík

CSWW

background image

stránka konfigurace sítě 155
stránka konfigurace sítě, tisk 271
stránka využití, tisk 268
stránky

netisknou se 341
prázdné 341
zkosené 338

strany

zkosené 340

středisku služeb zákazníkům 380
středisku služeb zákazníkům HP

380

světlejší

kontrast faxu 73, 220
kontrast kopie 119, 228

světlé kopie 350
světlost

vybledlý tisk, odstraňování

problémů 335

světlý tisk, odstraňování problémů

335

svislé bílé nebo vybledlé pruhy

349

svislé čáry, odstraňování problémů

336

systémy HP-UX 172

Š

šedé pozadí, odstraňování

problémů 336

štěrbina bezpečnostního zámku,

umístění

HP LaserJet 3050 7
HP LaserJet 3052/3055 9

štítky

pokyny pro použití 27
technické údaje 31, 32
tisk 62, 203
výstupní cesta 59

T

TCP/IP

BOOTP 165
instalace v systému Windows

NT 174

konfigurace 159
nástroje 160
podporované protokoly 157
základní informace 180

TCP (Transmission Control

Protocol) 180

tečky, odstraňování problémů

335

technické údaje

elektrotechnické 385
funkce 5
papír 31
prostředí 385
rozměry 384

technické údaje baterie 391
technické údaje prostředí

papír 34
zařízení 385

telefonická podpora 380
telefonní čísla

horká linka pro podvody HP

286

program sběru a recyklace

tiskového spotřebního
materiálu společnosti HP
390

telefonní linky

připojení dalších zařízení

108

připojení zařízení 105

telefonní seznam, fax

karta HP ToolboxFX 218
odstranění všech položek 83,

218

přidávání položek 79
tisk 95, 365

telefony

odesílání faxů 103
příjem faxů 104
příjem faxů z nich 99

telefony, připojení dalších

HP LaserJet 3050/3055 vše v

jednom 111

HP LaserJet 3390/3392 vše v

jednom 113

linky, typy 108

terminologie 401
text, odstraňování problémů 337
text, zadání z ovládacího panelu

222

text, zadávání z ovládacího panelu

79

tisk

fólie 62, 203

hlavičkový papír 63, 204
kartón 62, 203
LPD 169
média zvláštních formátů 62,

203

na obě strany, Macintosh 56,

198

na obě strany, Windows 50,

195

nastavení, změna 40
obaly, Windows 49
odstraňování problémů 341
prázdné stránky, přidání 49
předvolby, Macintosh 54
rychlá nastavení, Windows 46
speciální média 60, 201
stránky obálky, Macintosh 55
štítky 62, 203
více stránek na list, Macintosh

55

více stránek na list, Windows

50

vlastní formáty papíru 49
vodoznaky, Windows 47
výběr zásobníku 40
výstupní dráha, výběr 59
změna velikosti dokumentů

47

zrušení 64

tisk, oboustranný

duplex uvíznutí, uvolnění 261
Macintosh 56, 198
uvíznutí v duplexní jednotce,

uvolnění 317

Windows 50, 195

tisk na obě strany

Macintosh 56, 198
uvíznutí při oboustranném tisku,

uvolnění 261

Windows 50, 195

tisková média. Viz média
tiskové kazety

čísla dílů 372
horká linka pro podvody HP

286

neoriginální 285
počet stran na kazetu 2, 3, 4
recyklace 285, 390
skladování 285, 385
stav, kontrola 284

CSWW

Rejstřík

415

background image

stav, prohlížení z panelu

HP ToolboxFX 273

stránka stavu, tisk 270, 363
výměna 251, 295
západka dvířek, umístění na HP

LaserJet 3050 7

západka dvířek, umístění na HP

LaserJet 3052/3055 9

západka dvířek, umístění na HP

LaserJet 3390/3392 11

záruka 379

tiskové úlohy, zrušení 64
tisk peer-to-peer 150
tisk v režimu klient-server 151
tlačítko Skenovat do, programování

137, 235

tmavé kopie 350
tmavší, nastavení kontrastu

fax 73, 220
kopie 119, 228

toner

čisticí stránka, tisk 240, 293,

368

rozmazaný, odstraňování

problémů 336

rozptýlený, odstraňování

problémů 338

skvrny, odstraňování problémů

335

volný, odstraňování problémů

336

tónové vytáčení 75
typická instalace softwaru 14
typy, média

technické údaje 31

typy médií

nastavení HP ToolboxFX 279
nastavení zásobníku 42
výběr zásobníků podle 40
výchozí, změna 41

U

účtovací kódy, fax

použití 86
sestavy, tisk 95, 366

UDP (User Datagram Protocol)

180

ukázková stránka, tisk 268, 363
uložení nastavení ovladače

předvolby v systému Macintosh

54

rychlá nastavení ve Windows

46

UNIX

BOOTP 166
DHCP 160
LPD 171
skripty modelu, stažení 15

upozornění, nastavení 273
uvíznutí

automatický podavač

dokumentů, uvolnění 264,
320

duplexní jednotka, uvolnění

261, 317

fax 346
oblast tiskové kazety, uvolnění

253, 309

předcházení 308
příčiny 308
přímá výstupní dráha papíru,

uvolnění 259, 315

sešívačka, uvolňování 191,

249

umístění 309
vstupní zásobník, uvolnění

254, 255, 311, 312

výstupní přihrádky, uvolnění

258, 315

uvíznutí v oblasti tiskové kazety,

odstranění 309

uvíznutí v oblasti tiskové kazety,

uvolnění 253

uživatelská příručka

jazyky 375
otevření 243

Uživatelská příručka

čísla dílů 375

V

válce, objednání 373
varovné zprávy 323
velikost, zařízení 384
velikost kopie

odstraňování problémů 352

více stránek na list

Macintosh 55
Windows 50

víko, čištění 289

vkládání

do vstupních zásobníků 36
předlohy do automatického

podavače dokumentů 36

předlohy na skleněnou desku

skeneru 36

sponek 187, 247

vlastní formáty papíru

nastavení ovladače 49

vlnitý papír, odstraňování problémů

337

vnější linky

pauzy, vložení 79
vytáčení předvolby 84

vodoznaky, Windows 47
volací karty 71
volby rychlého vytáčení

odstranění 81, 212
odstranění všech 83, 218
programování 79, 81
seznam, tisk 95, 365
úpravy 80, 211, 214

volby skupinového vytáčení

odesílání faxů 69
odstranění 82, 217
přidání 82, 216
seznam, tisk 95, 365

volný toner, odstraňování problémů

336

vstupní zásobníky. Viz zásobníky
vstupní zásobníky papíru

problémy s podáváním,

odstraňování problémů 340

vybledlý tisk 335
vyhrazená faxová linka

další zařízení, připojení 108
připojení zařízení 105

výchozí nastavení, obnovení 241,

368

výchozí nastavení od výrobce,

obnovení 241

výchozí nastavení z výroby,

obnovení 368

výměna

automatického podavače

dokumentů 297

jednotka podávacího válce

podavače 299

tiskové kazety 251, 295

vypínač napájení, umístění

416

Rejstřík

CSWW

background image

HP LaserJet 3050 8
HP LaserJet 3052/3055 9
HP LaserJet 3390/3392 11

výstražné zprávy 323
výstražný zvuk, nastavení 43
výstupní kvalita

skenování, odstraňování

problémů 353

výstupní přihrádky

umístění na HP LaserJet 3050

7

umístění na HP LaserJet

3052/3055 9

umístění na HP LaserJet

3390/3392 11

uvíznutí, uvolnění 258, 315
výběr 59

vytáčení

automatické opakované

vytáčení, nastavení 76

mezinárodně 79
odstraňování problémů 345
opakované vytáčení ručně 72
pauzy, vložení 79
předvolby, vkládání 84
ručně 71
tónové nebo pulzní nastavení

75

z telefonu 103

Vytisknout dokument na 47
vyzváněcí tóny

hlasitost, nastavení 44
charakteristické 101

Vzhled stránky 40

W

webové stránky

dokumentace 243
Energy Star 389
objednání spotřebního materiálu

371

ovladače pro Linux a UNIX 15
podpora Macintosh 381
spotřební materiál, objednávání

380

středisku služeb zákazníkům HP

380

weby

Electronics Industry Alliance

392

program sběru a recyklace

tiskového spotřebního
materiálu společnosti HP
390

Windows

DHCP 161
faxování ze softwaru 209
faxování ze systému 97
instalace softwaru 19
LPD 174
nastavení ovladače 46
odinstalování softwaru 19
ovladače, přístup 17
podporované ovladače 15
programové vybavení 19
skenování do elektronické pošty

138, 236

skenování do složky 139, 236
skenování ze softwaru

vyhovujícího specifikaci
TWAIN nebo WIA 143

skenování z ovládacího panelu

zařízení 137

Word, faxování z aplikace 98
Word, faxování z programu 210

Z

záhlaví, faxu 67
záchytné válce, objednání 373
zákon na ochranu spotřebitelů

telekomunikačních služeb 393

západka dvířek tiskové kazety,

umístění

HP LaserJet 3050 7
HP LaserJet 3052/3055 9
HP LaserJet 3390/3392 11

záruka

rozšířená 381
tiskové kazety 379
zařízení 378

zařízení, dotazování 280
zařízení, rozměry 384
zásobník 1

technické údaje papíru 31, 32
umístění na HP LaserJet 3050

7

umístění na HP LaserJet

3052/3055 9

umístění na HP LaserJet

3390/3392 11

vkládání papíru 38

zásobník 2

modely obsahující 4
specifikace formátů 384
technické údaje papíru 31, 32
umístění 11
vkládání médií 38, 39

zásobník 3

číslo dílu 373
modely obsahující 4
umístění 11
vkládání médií 38, 39

zásobníky

čísla dílů 373
kapacita 2, 3, 4
konfigurační stránka 269
kopírování, změna výběru

130, 232

obsažené 4
problémy s podáváním,

odstraňování problémů 340

technické údaje papíru 31, 32
umístění na HP LaserJet 3050

7

umístění na HP LaserJet

3052/3055 9

umístění na HP LaserJet

3390/3392 11

uvíznutí, uvolnění 254, 255,

311, 312

vkládání médií 36
vkládání papíru 38
výběr 40
výchozí nastavení, změna 42

zastavení tisku 64
zásuvka, připojení

další zařízení 108
zařízení 105

záznamníky, připojení

HP LaserJet 3050/3055 vše v

jednom 110

HP LaserJet 3390/3392 vše v

jednom 113

nastavení faxu 102
odstraňování problémů 346
telefonní linky 108

zdroj, tisk z 40
zkosené stránky 338
zkosené strany 340
zkroucená média 337

CSWW

Rejstřík

417

background image

zkřivené stránky 338
zkřivené strany 340
změna detekce oznamovacího tónu

103

změna měřítka dokumentů

kopírování 120, 227
tisk 47

změna velikosti dokumentů

kopírování 120, 227
tisk 47

zmenšení dokumentů

tisk 47

zmenšování dokumentů

kopírování 120, 227

znaky, odstraňování problémů

337

zprávy

kritické 330
ovládací panel 323

způsoby vyzvánění 101
zrušení

faxy 73
tiskové úlohy 64
úloh kopírování 117
úlohy skenování 142

zvětšení dokumentů

tisk 47

zvětšování

kopií 227

zvětšování dokumentů

kopírování 120, 227

zvláštní formáty papíru

tisk na 62, 203

zvrásnění, odstraňování problémů

338

418

Rejstřík

CSWW

background image
background image

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*Q6500-90930*

*Q6500-90930*

Q6500-90930