HP LaserJet 3055 All in One Printer - Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

background image

Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protokol DHCP umožňuje, aby skupina zařízení používala sadu adres IP spravovaných serverem
DHCP. Zařízení nebo hostitel odešle požadavek serveru, a pokud je nějaká adresa IP k dispozici, server
ji tomuto zařízení přiřadí.