HP LaserJet 3055 All in One Printer - Protokol BOOTP

background image

Protokol BOOTP

BOOTP (bootstrap protocol) je protokol používaný ke stažení konfiguračních parametrů a informací o
hostiteli ze síťového serveru. Protokol BOOTP používá pro přenos informací protokol UDP. Aby mohla
zařízení při spuštění načíst informace o konfiguraci do paměti RAM, musí komunikovat prostřednictvím
protokolu BOOTP jako klient se svým serverem.

Ke konfiguraci zařízení vyšle klient paket s požadavkem bootp obsahujícím alespoň hardwarovou
adresu zařízení. Server odpoví paketem odpovědi bootp obsahujícím informace, které zařízení
potřebuje ke konfiguraci.

182

Kapitola 9 Práce v síti

CSWW