HP LaserJet 3055 All in One Printer - Konfigurace parametrů IP

background image

Konfigurace parametrů IP

Konfigurační parametry TCP/IP (například adresu IP, masku podsítě, výchozí bránu) lze konfigurovat
na zařízení několika způsoby. Tyto hodnoty mohou být konfigurovány ručně (například pomocí služby
Telnet, pomocí integrovaného webového serveru, příkazy arp a ping a pomocí softwaru pro správu od
společnosti HP), nebo je lze automaticky zavést pomocí protokolu DHCP nebo BOOTP při zapnutí
zařízení.

Po zapnutí si zařízení, které není schopno získat platnou adresu IP ze sítě, automaticky přiřadí výchozí
adresu IP. Výchozí adresa IP závisí na typu sítě, ke které je zařízení připojeno. V malých sítích se pro
přiřazení jednoznačné adresy IP v rozsahu 169.254.1.0 až 169.254.254.255 používá technika
nazývaná lokální adresování. Uvedené adresy by měly být obvykle platné. Ve velkých podnikových
sítích se přiřadí dočasná adresa 192.0.0.192, dokud nebude tato adresa v rámci sítě správně
nakonfigurována. Adresu IP konfigurovanou na zařízení lze zjistit vytisknutím konfigurační stránky ze
zařízení.