HP LaserJet 3055 All in One Printer - Protokol IP (Internet Protocol)

background image

Protokol IP (Internet Protocol)

Při posílání informace do sítě jsou data rozdělena do malých bloků, tzv. paketů. Každý paket je odesílán
nezávisle na ostatních. Každý paket je kódován s informacemi IP, jako je adresa IP odesílatele a
příjemce. Pakety IP mohou být přenášeny přes směrovače a brány, tedy přes zařízení, která spojují síť
s dalšími sítěmi.

Komunikace prostřednictvím protokolu IP je nespojitá. Jsou-li pakety IP odeslány, není žádná záruka,
že dosáhnou místa určení ve správném pořadí. Tuto úlohu lze provést protokoly vyšší úrovně a
aplikacemi, které zajišťují efektivitu komunikace IP.

Každý uzel nebo zařízení, které komunikuje přímo v síti, musí mít adresu IP.