HP LaserJet 3055 All in One Printer - Proč používat protokol BOOTP?

background image

Proč používat protokol BOOTP?

Použití protokolu BOOTP ke stažení konfiguračních údajů poskytuje následující výhody:

Rozšířené řízení konfigurace zařízení. Konfigurace jinými metodami, například pomocí ovládacího
panelu zařízení, je omezena pouze na vybrané parametry.

Snadná správa konfigurace. Síťové konfigurační parametry pro celou síť mohou být uloženy na
jednom místě.

Snadná konfigurace. Při každém zapnutí zařízení lze automaticky zavést úplnou konfiguraci sítě.

Poznámka

Provoz protokolu BOOTP je podobný provozu protokolu DHCP, avšak výsledné

parametry IP se vypnutím a zapnutím nezmění. Při použití protokolu DHCP se parametry
konfigurace IP zapůjčují a časem se mohou změnit. Zapnete-li zařízení ve stavu s nastavením
od výrobce, zařízení se pokusí o automatickou konfiguraci pomocí několika dynamických metod,
mezi něž patří konfigurace pomocí protokolu BOOTP.

CSWW

Použití služby BOOTP

165