HP LaserJet 3055 All in One Printer - Obsah souboru Bootptab

background image

Obsah souboru Bootptab

Zde je uveden příklad záznamu v souboru /etc/bootptab pro zařízení v síti. Všimněte si, že konfigurační
údaje obsahují značky, které označují různé parametry zařízení a jejich nastavení.

Podporované značky a záznamy jsou uvedeny v tabulce

Tabulka 9-5 Značky podporované v zaváděcím

souboru serveru BOOTP nebo DHCP

.

picasso:\

:ht=ether:\

:vm=rfc1048:\

:ha=0001E6123456:\

:ip=192.168.40.39:\

:sm=255.255.255.0:\

:gw=192.168.40.1:\

:lg=192.168.40.3:\

:T144=“hpnp/picasso.cfg”:

166

Kapitola 9 Práce v síti

CSWW

background image

Tabulka 9-5

Značky podporované v zaváděcím souboru serveru BOOTP nebo DHCP

Možnost

Popis

Nodename

Název periferního zařízení. Tento název určuje vstupní bod k
seznamu parametrů určeného periferního zařízení. Parametr
Nodename musí být prvním polem v záznamu. (V příkladu
uvedeném výše má položka nodename hodnotu ”picasso”.)

ht

Značka typu hardwaru. U zařízení nastavte tuto možnost na
hodnotu ether pro Ethernet. Tato značka musí být před
značkou ha.

vm

Značka formátu protokolu BOOTP (povinný parametr).
Nastavte tento parametr na hodnotu rfc1048.

ha

Značka hardwarové adresy. Hardwarová adresa (MAC)
představuje adresu na úrovni propojení (linky), tzn. adresu
stanice zařízení. Na konfigurační stránce zařízení ji najdete
pod položkou HARDWAROVÁ ADRESA.

ip

Značka adresy IP (požadováno). Tato adresa bude adresou IP
zařízení.

sm

Značka masky podsítě. Masku podsítě používá zařízení k
identifikaci části adresy IP určující číslo sítě nebo podsítě a
části určující adresu hostitele.

gw

Značka adresy IP brány. Tato adresa určuje adresu IP výchozí
brány (směrovače), kterou zařízení používá ke komunikaci s
ostatními podsítěmi.

ds

Značka adresy IP serveru DNS. Lze zadat pouze jeden server
DNS.

lg

Značka adresy IP serveru syslog (systémový protokol). Určuje
server, na který zařízení odesílá hlášení systémového
protokolu.

dn

Značka názvu domény. Určuje název domény pro zařízení
(například „support.hp.com“). Nezahrnuje název hostitele,
takže nejde o úplný název domény (jako např.
„tiskarna1.support.hp.com“).

tr

Časový limit DHCP T1, který určuje dobu obnovení zápůjčky
DHCP (v sekundách).

tv

Časový limit DHCP T2, který určuje dobu obnovení vazby pro
zápůjčku DHCP (v sekundách).

Poznámka

Dvojtečka (:) určuje konec pole a zpětné lomítko (\) určuje pokračování záznamu

na dalším řádku. Mezi znaky na řádku nejsou povoleny mezery. Názvy, například název hostitele,
musí začínat písmenem a mohou obsahovat pouze písmena, čísla, tečky (pouze pro názvy
domén) a pomlčky. Znak podtržení (_) není povolen. Další informace najdete v dokumentaci k
systému nebo v nápovědě online.

CSWW

Použití služby BOOTP

167