HP LaserJet 3055 All in One Printer - Konfigurace serveru BOOTP

background image

Konfigurace serveru BOOTP

Aby mohlo zařízení pomocí sítě získat konfigurační data, musí být server BOOTP nastaven pomocí
příslušných konfiguračních souborů. Protokol BOOTP je používán zařízením k získání konfiguračních
dat umístěných v souboru /etc/bootptab na serveru BOOTP. Při zapnutí zařízení je odeslán požadavek
BOOTP, který obsahuje adresu MAC (adresu hardwaru) zařízení. Proces daemon serveru BOOTP
vyhledá tuto adresu MAC v souboru /etc/bootptab, a pokud ji nalezne, odešle odpovídající konfigurační
údaje do zařízení jako odpověď BOOTP. Konfigurační údaje v souboru /etc/bootptab musí být správně
zadány. Odpověď BOOTP může obsahovat název konfiguračního souboru s volitelnými podrobnými
konfiguračními parametry. I zde platí, že tento soubor bude zařízením ignorován.

Poznámka

Společnost Hewlett-Packard doporučuje umístit server BOOTP ve stejné podsíti

jako obsluhované zařízení.

Poznámka

Pakety vysílání BOOTP nemusí být bez správné konfigurace směrovačů

přeposílány.