HP LaserJet 3055 All in One Printer - Použití služby BOOTP

background image

Použití služby BOOTP

Protokol BOOTP (Bootstrap Protocol) nabízí pohodlný způsob automatické konfigurace zařízení pro
práci v síti TCP/IP. Při zapnutí zařízení je do sítě odeslána zpráva s požadavkem BOOTP. Správně
konfigurovaný server BOOTP v síti odpoví zprávou obsahující základní data konfigurace sítě pro
zařízení. V odpovědi serveru BOOTP může být uveden také soubor, který obsahuje data upřesňující
tiskového serveru. Ke stažení tohoto souboru je požadováno použití protokolu TFTP (který není
podporovanou funkcí tohoto zařízení). Proto bude tento soubor konfigurace TFTP umístěný na serveru
BOOTP nebo na samostatném serveru TFTP ignorován. Servery BOOTP obvykle běží na systémech
UNIX nebo Linux. Servery se systémy Windows NT/2000/XP a NetWare mohou odpovídat na
požadavky BOOTP. Servery Windows NT/2000/XP se konfigurují pomocí služeb Microsoft DHCP.
Informace o nastavení serverů NetWare BOOTP naleznete v dokumentaci systému NetWare.

Poznámka

Pokud jsou zařízení a server BOOTP nebo DHCP umístěny v různých podsítích,

může být konfigurace IP neúspěšná. Tomu lze předejít, pokud směrovací zařízení podporuje
službu „BOOTP Relay“ (umožňuje přenos požadavků BOOTP mezi podsítěmi).