HP LaserJet 3055 All in One Printer - Systémy UNIX

background image

Systémy UNIX

Další informace o nastavení DHCP v systémech UNIX naleznete na stránce nápovědy k procesu
BOOTPD. V systémech HP-UX lze najít vzorový konfigurační soubor DHCP (dhcptab) v adresáři /etc.
Vzhledem k tomu, že systém HP-UX v současné době neposkytuje služby DDNS (Dynamic Domain
Name Services) pro implementace DHCP, společnost Hewlett-Packard doporučuje nastavit všechny
doby trvání zapůjčení adresy IP tiskového serveru na neomezené. Tím se zajistí, že adresa IP zařízení
zůstane statická do doby, než budou poskytnuty služby DDNS.

160

Kapitola 9 Práce v síti

CSWW