HP LaserJet 3055 All in One Printer - Použití protokolu DHCP

background image

Použití protokolu DHCP

Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, RFC 2131/2132) je jeden z několika
automatických konfiguračních mechanismů používaných zařízením. Pokud je v síti server DHCP,
zařízení automaticky získá adresu IP z tohoto serveru.

Poznámka

Na serveru musí bát poskytovány služby DHCP. Informace o instalaci a povolení

služeb DHCP najdete v dokumentaci k systému nebo v nápovědě online.

Poznámka

Pokud jsou zařízení a server BOOTP nebo DHCP umístěny v různých podsítích,

může být konfigurace IP neúspěšná. Tomu lze předejít, pokud směrovací zařízení umožňuje
přenos požadavků DHCP mezi podsítěmi.