HP LaserJet 3055 All in One Printer - Ruční konfigurace

background image

Ruční konfigurace

Ruční konfigurace IP

1.

Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Konfigurovat síť a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Konfigurace TCP/IP a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Ruční a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí alfanumerických tlačítek zadejte adresu IP. Pak stiskněte tlačítko .

6.

Pokud adrese IP není správná, vyberte pomocí tlačítek

<

a

>

možnost NE a stiskněte tlačítko .

Opakujte krok 5 se správnou adresou IP a poté znovu opakujte krok 5 pro nastavení masky podsítě
a výchozí brány.

CSWW

Použití ovládacího panelu zařízení

155