HP LaserJet 3055 All in One Printer - Automatická konfigurace

background image

Automatická konfigurace

Použití automatické konfigurace

1.

Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Konfigurovat síť a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Konfigurace TCP/IP a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost Automaticky a pak stiskněte tlačítko .

Než bude automatická adresa IP připravena k použití, může to trvat několik minut.

Poznámka

Automatické režimy adresy IP (jako je například BOOTP, DHCP nebo AutoIP)

můžete zapnout, vypnout nebo změnit pouze pomocí integrovaného webového serveru nebo
panelu HP ToolboxFX.