HP LaserJet 3055 All in One Printer - Podporované síťové protokoly

background image

Podporované síťové protokoly

Zařízení HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom podporuje síťový protokol TCP/IP. Je to
nejběžněji používaný a akceptovaný síťový protokol. Mnoho síťových služeb tento protokol využívá. V
následující tabulce jsou uvedeny služby a protokoly, které jsou zařízením HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 vše v jednom podporovány.

Následující operační systémy podporují síťový tisk:

Windows 98 SE,

Windows Me,

Windows 2000

Windows XP

Tabulka 9-1

Tisk

Název služby

Popis

port9100 (přímý režim)

Služba tisku

Line printer daemon (LPD)

Služba tisku

Tabulka 9-2

Vyhledání zařízení v síti

Název služby

Popis

SLP (Service Location Protocol)

Jedná se o protokol DDP (Device Discovery Protocol) sloužící
k vyhledání a konfiguraci zařízení v síti. Tento protokol
používají převážně softwarové systémy do společnosti
Microsoft.

mDNS (multicast Domain Name Service - známý také protokol
„rendezvous“ nebo „bonjours“)

Jedná se o protokol DDP (Device Discovery Protocol) sloužící
k vyhledání a konfiguraci zařízení v síti. Tento protokol
používají převážně softwarové systémy Apple Macintosh.

Tabulka 9-3

Zasílání zpráv a správa

Název služby

Popis

HTTP (hypertext transfer protocol)

Umožňuje webovým prohlížečům komunikovat s
integrovaným webovým serverem.

EWS (Embedded Web Server)

Umožňuje uživatelům spravovat zařízení pomocí webového
prohlížeče.

SNMP (simple network management protocol)

Tento protokol je využíván síťovými programy pro správu
zařízení. Je podporován protokol SNMP verze 1 a standardní
objekty MIB-II (Management Information Base).

CSWW

Podporované síťové protokoly

157

background image

Tabulka 9-4

Adresování IP

Název služby

Popis

DHCP (dynamic host configuration protocol)

Slouží k automatickému přiřazení adres IP. Server DHCP
poskytne zařízení adresu IP. Obecně není při získávání adresy
IP od serveru DHCP vyžadována žádná intervence uživatele.

BOOTP (bootstrap protocol)

Slouží k automatickému přiřazení adres IP. Server BOOTP
poskytne zařízení adresu IP. Vyžaduje, aby správce zadal
hardwarovou adresu MAC zařízení na server BOOTP. Pak
může zařízení od tohoto serveru získat adresu IP.

Auto IP

Slouží k automatickému přiřazení adres IP. Pokud není k
dispozici server DHCP ani server BOOTP, umožní tato služba
zařízení vygenerovat jedinečnou adresu IP.

158

Kapitola 9 Práce v síti

CSWW