HP LaserJet 3055 All in One Printer - 2. krok – nastavení tiskové fronty

background image

2. krok - nastavení tiskové fronty

Pro každé zařízení nebo jazyk v systému (PCL nebo PostScript) je třeba nainstalovat tiskovou frontu.
Zařízení podporuje pouze jeden typ fronty (typ raw). Z toho důvodu nezáleží na tom, jaký název fronty
je zadán, protože zařízení bude s každou frontou pracovat stejně. Zařízení pracuje s daty z každého
zdroje stejným způsobem a nepřidává do datového toku úlohy kódy pro návrat vozíku, značky pro data
v binárním postscriptu, speciální sekvence PJL, uživatelsky definované řetězce apod. Toto zařízení
podporuje také automatickou detekci režimu binárního postscriptu a proto nevyžaduje (a neumožňuje)
pro tuto službu speciální typy front.