HP LaserJet 3055 All in One Printer - 1. krok – nastavení parametrů IP

background image

1. krok - nastavení parametrů IP

Konfigurační parametry TCP/IP (například adresu IP, masku podsítě, výchozí bránu) lze konfigurovat
na zařízení několika způsoby. Tyto hodnoty lze konfigurovat ručně, nebo mohou být automaticky
načteny pomocí protokolu DHCP nebo BOOTP při každém spuštění zařízení. Další informace naleznete
v části

Konfigurace parametrů IP

.