HP LaserJet 3055 All in One Printer - Přidání volitelných síťových součástí systému Windows

background image

Přidání volitelných síťových součástí systému Windows

Přidání volitelných síťových součástí systému Windows

1.

Klepněte na tlačítko Start.

2.

Klepněte na položku Ovládací panely.

3.

Klepněte na položku Síťová a telefonická připojení.

4.

Klepněte na ikonu Síťová připojení.

5.

V hlavní nabídce vyberte možnost Upřesnit. Z rozevíracího seznamu vyberte položku Volitelné
síťové součásti
.

6.

Vyberte možnost Jiné síťové služby pro soubory a tisk a klepněte na tlačítko Další. (Pokud před
klepnutím na tlačítko Další vyberete možnost Podrobnosti, zobrazí se jako součást v seznamu
Jiné síťové služby pro soubory a tisk položka „Print Services for UNIX (R)“ (Tiskové služby pro
UNIX).) Zobrazí se zaváděné soubory.

7.

Zavřete okno Síťová připojení. Port LPR se přidá jako další volba do okna Vlastnosti tiskárny
v části Porty, Přidat port.