HP LaserJet 3055 All in One Printer - Konfigurace tiskových front pomocí nástroje SAM (systémy HP-UX)

background image

Konfigurace tiskových front pomocí nástroje SAM (systémy HP-UX)

Konfigurace tiskových front pomocí nástroje SAM (systémy HP-UX)

V systémech HP-UX můžete ke konfiguraci vzdálených tiskových front použít nástroj SAM.

Před spuštěním nástroje SAM zvolte adresu IP pro zařízení a vytvořte pro něj položku v souboru /etc/
hosts v systému HP-UX.

1.

Spusťte nástroj SAM s oprávněním superuser.

2.

V nabídce Main (Hlavní) zvolte položku Peripheral Devices (Periferní zařízení).

3.

V nabídce Peripheral Devices (Periferní zařízení) zvolte položku Printers/Plotters (Tiskárny a
plotry).

4.

V nabídce Printers/Plotters (Tiskárny a plotry) zvolte položku Printers/Plotters (Tiskárny a
plotry).

5.

V seznamu Akce zvolte možnost Přidat vzdálenou tiskárnu a poté zvolte název zařízení.

Příklady: moje_tiskarna nebo tiskarna1.

6.

Zvolte název vzdáleného systému.

Příklad: hplj1 (název uzlu pro zařízení)

7.

Vyberte vzdálený název zařízení a zadejte název fronty. (Název může být jakýkoli, například

raw

.)

8.

Vyhledejte vzdálené zařízení v systému BSD. Musíte zadat

Y

.

9.

Klepněte na tlačítko OK v dolní části nabídky. Jestliže byla konfigurace úspěšná, program zobrazí
zprávu:

The printer has been added and is ready to accept print requests. (Tiskárna byla přidána a
je připravena k přijetí požadavků na tisk.)

10.

Klepněte na tlačítko OK a v nabídce List (Seznam) vyberte položku Exit (Konec).

11.

Vyberte Exit Sam (Ukončit nástroj SAM).

Poznámka

Ve výchozím nastavení není program lpsched spuštěn. Při nastavování tiskových

front nezapomeňte zapnout plánovač.

172

Kapitola 9 Práce v síti

CSWW