HP LaserJet 3055 All in One Printer - Konfigurace TCP/IP pomocí serveru

background image

Konfigurace TCP/IP pomocí serveru

Ve výchozím stavu od výrobce zařízení nejprve zkusí použít protokol BOOTP. Pokud tento pokus selže,
zkusí použít protokol DHCP. Pokud selže i ten, získá adresu IP pomocí funkce AutoIP. Výchozí adresa
IP nebude přiřazena ani v případě, že k zařízení není připojen síťový kabel.