HP LaserJet 3055 All in One Printer - Konfigurační nástroje TCP/IP

background image

Konfigurační nástroje TCP/IP

V závislosti na zařízení a operačním systému může být zařízení konfigurováno s platnými parametry
TCP/IP pro síť těmito způsoby:

Pomocí softwaru—Můžete použít panel HP ToolboxFX nebo můžete použít integrovaný webový
server zařízení zadáním adresy IP do webového prohlížeče.

BOOTP—Můžete stáhnout data ze síťového serveru pomocí protokolu BOOTP (Bootstrap
Protocol) při každém zapnutí zařízení. Na serveru BOOTP, k němuž má zařízení přístup, musí být
spuštěn proces BOOTP daemon (bootpd).

DHCP—Můžete použít protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Tento protokol
podporují systémy HP-UX, Solaris, Red Hat Linux, SuSE Linux, Windows NT/2000/XP, NetWare
a Mac. (V příručce síťového operačního systému zjistíte, zda je protokol DHCP použitým systémem
podporován.)

Poznámka

Systémy Linux a UNIX: Další informace naleznete na stránce nápovědy k procesu

BOOTPD. V systémech HP-UX lze najít vzorový konfigurační soubor DHCP (dhcptab) v adresáři /
etc. Vzhledem k tomu, že systém HP-UX v současné době neposkytuje služby DDNS (Dynamic
Domain Name Services) pro implementace DHCP, společnost Hewlett-Packard doporučuje
nastavit všechny doby trvání zapůjčení adresy IP na neomezené. Tím se zajistí statická adresa
IP, dokud nebudou poskytovány služby Dynamic Domain Name Services.