HP LaserJet 3055 All in One Printer - Vkládání dokumentů při faxování, kopírování a skenování

background image

Vkládání dokumentů při faxování, kopírování a skenování

Při vkládání předloh do zařízení při skenování postupujte podle těchto pokynů. Chcete-li při skenování
dosahovat nejlepší kvality, používejte skleněnou desku skeneru.

Vkládání předloh na skleněnou desku skeneru (pouze HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v

jednom)

1.

Přesvědčete se, že je automatický podavač dokumentů (ADF) prázdný.

2.

Zvedněte kryt skleněné desky skeneru.

3.

Předlohu položte na skleněnou desku skeneru lícem dolů. Levý horní roh dokumentu by měl být v
pravém dolním rohu skleněné desky.

HP LaserJet
HP LaserJet 3390/3392

3052/3055

4.

Opatrně zavřete víko.

Dokument je nyní připraven k faxování/kopírování/skenování.

Vkládání předloh do automatického podavače dokumentů

Poznámka

Maximální kapacita automatického podavače dokumentů u modelu HP LaserJet

3050 vše v jednom je 30 listů média s hmotností 80 g/m

2

. Maximální kapacita automatického

podavače dokumentů u modelu HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom je 50 listů
média s hmotností 80 g/m

2

.

36

Kapitola 4 Používání zařízení

CSWW

background image

UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo k poškození zařízení, nepoužívejte předlohy opravované korekční

páskou nebo barvou, obsahující kancelářské sponky nebo sešité svorkami. Do automatického
podavače dokumentů nevkládejte ani fotografie, malé nebo křehké předlohy.

1.

U zařízení HP LaserJet 3050 vše v jednom vložte předlohy horním okrajem a lícem dolů do
vstupního zásobníku podavače dokumentů. První stránka, kterou chcete kopírovat, se musí
nacházet vespod.

Zkontrolujte, zda je páčka médií u automatického podavače dokumentů nastavena správně na
jednostránkové nebo vícestránkové dokumenty.

-nebo-

U zařízení HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom vložte předlohy horním okrajem a
lícem nahoru do vstupního zásobníku podavače dokumentů. První stránka, kterou chcete
kopírovat, se musí nacházet nahoře.

2.

Předlohy zcela zasuňte do podavače ADF.

HP LaserJet 3052/3055
HP LaserJet 3390/3392

HP LaserJet 3050

Na displeji ovládacího panelu se zobrazí zpráva Vložen dokument.

3.

Vodící lišty média nastavte tak, aby přiléhaly.

HP LaserJet
HP LaserJet 3390/3392

3052/3055

HP LaserJet 3050

4.

Dokument je nyní připraven k faxování/kopírování/skenování.

CSWW

Vkládání médií do vstupních zásobníků

37