HP LaserJet 3055 All in One Printer - Změna výchozího formátu média

background image

Změna výchozího formátu média

1.

Stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení systému a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení papíru a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Výchozí formát papíru a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítek

<

a

>

vyberte možnost formát.

6.

Volbu uložte stisknutím tlačítka .

CSWW

Používání ovládacího panelu zařízení

41