HP LaserJet 3055 All in One Printer - Změna jazyka zobrazení ovládacího panelu zařízení

background image

Změna jazyka zobrazení ovládacího panelu zařízení

Tímto postupem můžete změnit jazyk, ve kterém se tisknou a zobrazují zprávy na ovládacím panelu
zařízení, na jiný jazyk, než je výchozí hodnota pro vaši zemi/oblast.

Změna jazyka zobrazení ovládacího panelu zařízení

1.

Stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení systému a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Jazyk a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte požadovaný jazyk.

5.

Volbu uložte stisknutím tlačítka .

Zařízení se automaticky restartuje.