HP LaserJet 3055 All in One Printer - Změna hlasitosti zvuku tlačítek ovládacího panelu zařízení

background image

Změna hlasitosti zvuku tlačítek ovládacího panelu zařízení

Hlasitost zvuku tlačítek určuje zvuk, který zařízení vydává při stisknutí tlačítka ovládacího panelu.

Změna hlasitosti zvuku tlačítek ovládacího panelu zařízení

1.

Stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení systému a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Nastavení hlasitosti a pak stiskněte tlačítko .

4.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Hlasitost tlačítek a pak stiskněte tlačítko .

5.

Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte Vypnuto, Potichu, Střední nebo Hlasitě.

6.

Volbu uložte stisknutím tlačítka .

Poznámka

Výchozí nastavení hlasitosti zvuku tlačítek ovládacího panelu zařízení od

výrobce je Potichu.

44

Kapitola 4 Používání zařízení

CSWW

background image

5