HP LaserJet 3055 All in One Printer - Změna hlasitosti faxu

background image

Změna hlasitosti faxu

Tato nastavení určují hlasitost různých zvuků faxu, které jsou vydávány při odesílání nebo příjmu
faxových úloh.

Změna hlasitosti faxu

1.

Stiskněte tlačítko

Hlasitost

.

2.

Pomocí tlačítka

<

nebo

>

zvolte Vypnuto, Potichu, Střední nebo Hlasitě.

3.

Volbu uložte stisknutím tlačítka .

Poznámka

Výchozí nastavení od výrobce je Potichu.

CSWW

Používání ovládacího panelu zařízení

43