HP LaserJet 3055 All in One Printer - Použití ovladačů hlasitosti zařízení

background image

Použití ovladačů hlasitosti zařízení

Lze nastavit hlasitost následujících zvuků:

Výstražný zvuk, který zařízení vydává, pokud vyžaduje pozornost (například pokud jsou otevřena
dvířka na zařízení).

Pípnutí vydávaná při stisknutí tlačítek ovládacího panelu zařízení.

Zvuky telefonní linky při odesílání faxů.

Hlasitost vyzvánění příchozích faxů.