HP LaserJet 3055 All in One Printer - Výběr zdroje

background image

Výběr zdroje

Můžete tisknout podle nastavení položky Zdroj (zásobník), Typ nebo Formát. Tisk podle zdroje
provedete následovně. U počítačů Macintosh jsou všechny typy a formáty přístupné v místní nabídce
Zdroj papíru.

Windows: Je-li to možné, zvolte položku Zdroj (zásobník) v dialogovém okně Tisk používaného
programu. V opačném případě zvolte zásobník v ovladači tiskárny v poli Zdroj na kartě Papír.

Mac OS X V10.3 a Mac OS X V10.4: V dialogovém okně Tisk zvolte zásobník nebo typ média v
místní nabídce Zakládání papíru.